LDA, Local democracy agency, Mostar organised a Public tribune with candidates for the position of Konjic Municipality Mayor on 27 September 2012 in the Wooden Hall of the Community Centre.
Public tribune was organised within the “Monitoring of public services on local level – citizens and local authorities together to better services“ Project.

Results of the survey on citizen satisfaction with sixteen public services, implemented in Municipality of Konjic by Local democracy agency (LDA) Mostar, which were based (results) on surveying overall 681 household on the territory of all 18 Local communities of Konjic Municipality, were the subject of the discussion at the Public tribune.
Mr Emir Bubalo (SDA), Mr  Mirsad Ljeljak (SDP), Mr Mesud Džajić (SBB) and Mr Emir Omerović instead of Mrs Evelina Macić (SPR BiH) participated in the Public tribune.
The lowest rated utilities in Konjic were the quality and price of central heating, maintenance of green surfaces and parks, availability and location of children’s playgrounds, public lighting and social protection, and were the basis for the discussion of the candidates.
However, other questions were posed such as, why there is no local or inter-city bus station in the town, no playgrounds, not a single public toilette, why schools outside the town centre are poorly equipped, insufficient investments into sports and sports facilities…
The main objective of this Public tribune was that the matter of volume and quality of public services, based on the results of the implemented survey, becomes one of the central issues of the election campaign for the 2012 Municipal Elections.
“Monitoring of public services on local level – citizens and local authorities to better services” Project has been initiated and financially supported by the Open Society Fund BiH.

 

Agencija lokalne demokratije Mostar je dana 27. septembra 2012. godine organizirala Javnu tribinu sa kandidatima za načelnika u Općini Konjic u Drvenoj sali Društvenog doma.
Javna tribina je organizirana u sklopu projekta „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga“.
Rezultati istraživanja o zadovoljstvu građana sa šesnaest  javnih usluga, koje je u Općini Konjic implementirala Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, a koji se temelje na sprovedenom anketiranju kojim je obuhvaćeno ukupno 681 domaćinstvo (građana/ki) sa područja svih 18 Mjesnih zajednica Općine Konjic, bili su predmetom diskusije na Javnoj tribini.
Na tribini su učestvovali Emir Bubalo (SDA), Mirsad Ljeljak (SDP), Mesud Džajić (SBB) i Emir Omerović umjesto kandidatkinje Eveline Macić (SPR-Stranka pravde i razvoja BiH).
Najlošije ocijenjene komunalne usluge u Konjicu su kvalitet i cijena centralnog grijanja, održavanje zelenih površina i parkova, raspoloživost i lokacija dječijih igrališta, javna rasvjeta i socijalna zaštita, što je bila osnova za razgovor kandidata.
Međutim, postavljana su i druga pitanja, kao npr. zašto grad nema lokalne ni međugradske autobuske stanice, nema igrališta za djecu, ni jednog javnog toaleta, loša opremljenost škola na terenu, nedovoljna ulaganja u sport i sportske objekte…
Osnovni cilj ove Javne tribine bio je da pitanje obima i kvaliteta javnih usluga postane jedno od centralnih pitanja izborne kampanje za lokalne izbore 2012. godine, polazeći od rezultata sprovedenog istraživanja.
Projekat „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga“ je iniciran i finansijski podrzan od strane Fonda otvoreno drustvo Bosne i Hercegovine.

LDA, Local democracy agency, Mostar organised a Public tribune with candidates for the position of Konjic Municipality Mayor on 27 September 2012 in the Wooden Hall of the Community Centre.
Public tribune was organised within the “Monitoring of public services on local level – citizens and local authorities together to better services“ Project.

Results of the survey on citizen satisfaction with sixteen public services, implemented in Municipality of Konjic by Local democracy agency (LDA) Mostar, which were based (results) on surveying overall 681 household on the territory of all 18 Local communities of Konjic Municipality, were the subject of the discussion at the Public tribune.
Mr Emir Bubalo (SDA), Mr  Mirsad Ljeljak (SDP), Mr Mesud Džajić (SBB) and Mr Emir Omerović instead of Mrs Evelina Macić (SPR BiH) participated in the Public tribune.
The lowest rated utilities in Konjic were the quality and price of central heating, maintenance of green surfaces and parks, availability and location of children’s playgrounds, public lighting and social protection, and were the basis for the discussion of the candidates.
However, other questions were posed such as, why there is no local or inter-city bus station in the town, no playgrounds, not a single public toilette, why schools outside the town centre are poorly equipped, insufficient investments into sports and sports facilities…
The main objective of this Public tribune was that the matter of volume and quality of public services, based on the results of the implemented survey, becomes one of the central issues of the election campaign for the 2012 Municipal Elections.
“Monitoring of public services on local level – citizens and local authorities to better services” Project has been initiated and financially supported by the Open Society Fund BiH.

 

Agencija lokalne demokratije Mostar je dana 27. septembra 2012. godine organizirala Javnu tribinu sa kandidatima za načelnika u Općini Konjic u Drvenoj sali Društvenog doma.
Javna tribina je organizirana u sklopu projekta „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga“.
Rezultati istraživanja o zadovoljstvu građana sa šesnaest  javnih usluga, koje je u Općini Konjic implementirala Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, a koji se temelje na sprovedenom anketiranju kojim je obuhvaćeno ukupno 681 domaćinstvo (građana/ki) sa područja svih 18 Mjesnih zajednica Općine Konjic, bili su predmetom diskusije na Javnoj tribini.
Na tribini su učestvovali Emir Bubalo (SDA), Mirsad Ljeljak (SDP), Mesud Džajić (SBB) i Emir Omerović umjesto kandidatkinje Eveline Macić (SPR-Stranka pravde i razvoja BiH).
Najlošije ocijenjene komunalne usluge u Konjicu su kvalitet i cijena centralnog grijanja, održavanje zelenih površina i parkova, raspoloživost i lokacija dječijih igrališta, javna rasvjeta i socijalna zaštita, što je bila osnova za razgovor kandidata.
Međutim, postavljana su i druga pitanja, kao npr. zašto grad nema lokalne ni međugradske autobuske stanice, nema igrališta za djecu, ni jednog javnog toaleta, loša opremljenost škola na terenu, nedovoljna ulaganja u sport i sportske objekte…
Osnovni cilj ove Javne tribine bio je da pitanje obima i kvaliteta javnih usluga postane jedno od centralnih pitanja izborne kampanje za lokalne izbore 2012. godine, polazeći od rezultata sprovedenog istraživanja.
Projekat „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga“ je iniciran i finansijski podrzan od strane Fonda otvoreno drustvo Bosne i Hercegovine.