Obuke za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Francuskoj i Tunisu

ALDA je izuzetno ponosna što učestvuje u virtuelnom maratonu za dijalog „Anna Lindh“ sa projektom Prekogranična saradnja za jačanje procesa decentralizacije kao odgovor na krizu Covic-19”.

Zapravo, čitav mesec jun, ALDA i njeni treneri bili su angažovani u pružanju obuka i jačanja kapaciteta za tehnike zagovaranja i alate za komunikaciju francuskim i tuniškim organizacijama civilnog društva.

Treninge su održale Antonela Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e, i Elizabeta Uroni, šefica Odeljenja za komunikacije ALDA-e.

Razlog ove akcije bio je pružanje podrške Tunisu u rešavanju problema sa kojima se suočio tokom svog procesa decentralizacije

Iako je opšti cilj projekta bio rasvetljavanje različitih uloga zainteresovanih strana u decentralizaciji, obraćajući posebnu pažnju na ulogu koju država igra u ovakvim procesima, obuke su imale za cilj da lokalnim organizacijama pruže alate i znanje za promociju decentralizacije i demokratskih principa u njihovom lokalnom kontekstu.

Kao rezultat, udružena će morati da pokrenu kampanju zagovaranja putem kratkih video sadržaja koji promovišu demokratiju, vladavinu prava, rešavanje sukoba i kulturu mira.

Kao što je pomenuto, razlog ove akcije bio je pružanje podrške Tunisu u rešavanju problema sa kojima se suočio tokom svog procesa decentralizacije. Zapravo je jedan od prioriteta razjasniti ulogu države u čitavom procesu decentralizacije, jer su mnoge opštine odustale od procesa zbog političkih sukoba i nedostatka interesa i učešća.

***
Da biste saznali više o fondaciji Anna Lindh, proverite veb lokaciju

ALDA je izuzetno ponosna što učestvuje u virtuelnom maratonu za dijalog „Anna Lindh“ sa projektom Prekogranična saradnja za jačanje procesa decentralizacije kao odgovor na krizu Covic-19”.

Zapravo, čitav mesec jun, ALDA i njeni treneri bili su angažovani u pružanju obuka i jačanja kapaciteta za tehnike zagovaranja i alate za komunikaciju francuskim i tuniškim organizacijama civilnog društva.

Treninge su održale Antonela Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e, i Elizabeta Uroni, šefica Odeljenja za komunikacije ALDA-e.

Razlog ove akcije bio je pružanje podrške Tunisu u rešavanju problema sa kojima se suočio tokom svog procesa decentralizacije

Iako je opšti cilj projekta bio rasvetljavanje različitih uloga zainteresovanih strana u decentralizaciji, obraćajući posebnu pažnju na ulogu koju država igra u ovakvim procesima, obuke su imale za cilj da lokalnim organizacijama pruže alate i znanje za promociju decentralizacije i demokratskih principa u njihovom lokalnom kontekstu.

Kao rezultat, udružena će morati da pokrenu kampanju zagovaranja putem kratkih video sadržaja koji promovišu demokratiju, vladavinu prava, rešavanje sukoba i kulturu mira.

Kao što je pomenuto, razlog ove akcije bio je pružanje podrške Tunisu u rešavanju problema sa kojima se suočio tokom svog procesa decentralizacije. Zapravo je jedan od prioriteta razjasniti ulogu države u čitavom procesu decentralizacije, jer su mnoge opštine odustale od procesa zbog političkih sukoba i nedostatka interesa i učešća.

***
Da biste saznali više o fondaciji Anna Lindh, proverite veb lokaciju


Novi početak za radne grupe ALDA

Intenzivna nedelja puna događaja, konferencija i debata obeležila je drugu polovinu juna 2021. Tako je ALDA, povodom nedelje Generalne skupštine, pokrenula svojih sedam radnih grupa (RG) na sledeće teme:

 1. Demokratija i lokalni razvoj;
 2. životnu sredinu
 3. digitalizaciju,
 4. Saradnja između OCD i privatnog sektora;
 5. Istočno partnerstvo / saradnja Rusije i Centralne Azije;
 6. Saradnja za Jugoistočnu Evropu i
 7. Saradnja Bliskog Istoka, Afrike i Turske

Stoga je učešće i aktivno angažovanje članova uvek bilo stub unutar misije ALDA-e. Stvaranjem ovih sedam tematskih klastera, ideja je da se podstakne dijalog i razmena znanja između stručnjaka i profesionalaca. Služeći kao platforma za razvijanje ideja i vrednog sadržaja, polazeći od lokalnih iskustava i percepcija; radne grupe su znatno dalekosežnije. Stoga su predviđene da imaju uticaj na evropskom nivou, kao npr: podržavanjem procesa digitalizacije u Evropi; podizanjem svesti što se tiče životne sredine; i promovisanjem razmene dobrih praksi povezanih sa lokalnom upravom.

Značaj je ne samo samoj tematici, već i potrebi da se započne na lokalu, a zatim da se pređe evropski nivo

Pored toga, zahvaljujući svom dugom iskustvu, ALDA je takođe definisala tri radne grupe za određena geografska područja u kojima ima veliku stručnost - bilo da se radi o Istočnom partnerstvu, saradnji Rusije i Centralne Azije; Saradnja za Jugoistočnu Evropu (SEE) i Bliski Istok, Afrika i Turska (MEA). Dakle, u okviru ALDA-e postoje tri posebna odeljenja koja rade na gore pomenutim oblastima; stoga je asocijaciji veoma drago da se o tome razmene iskustva i znanja.

Na kraju, ali ne najmanje važno, s obzirom na ulogu ALDA-e kao dela Konvencije o civilnom društvu; i kao sagovornika sa privatnim sektorom (posebno u okviru nekih projekata kao što je SMELT), asocijacija je razmotrila stvaranje posebne Radne grupe kako bi se osnažila saradnja između organizacija civilnog društva i profitnih subjekata, istovremeno promovišući poštene i inkluzivne ekonomske aktivnosti.

S obzirom na relevantnost ovih radnih grupa, njihovi sastanci su takođe vidljivi na platformi Konferencija o budućnosti Evrope, tako da se još jednom naglašava važnost ne samo tematike, već i potreba da se na lokalnom nivou, a posle uhvati u koštac i sa evropskim.

Intenzivna nedelja puna događaja, konferencija i debata obeležila je drugu polovinu juna 2021. Tako je ALDA, povodom nedelje Generalne skupštine, pokrenula svojih sedam radnih grupa (RG) na sledeće teme:

 1. Demokratija i lokalni razvoj;
 2. životnu sredinu
 3. digitalizaciju,
 4. Saradnja između OCD i privatnog sektora;
 5. Istočno partnerstvo / saradnja Rusije i Centralne Azije;
 6. Saradnja za Jugoistočnu Evropu i
 7. Saradnja Bliskog Istoka, Afrike i Turske

Stoga je učešće i aktivno angažovanje članova uvek bilo stub unutar misije ALDA-e. Stvaranjem ovih sedam tematskih klastera, ideja je da se podstakne dijalog i razmena znanja između stručnjaka i profesionalaca. Služeći kao platforma za razvijanje ideja i vrednog sadržaja, polazeći od lokalnih iskustava i percepcija; radne grupe su znatno dalekosežnije. Stoga su predviđene da imaju uticaj na evropskom nivou, kao npr: podržavanjem procesa digitalizacije u Evropi; podizanjem svesti što se tiče životne sredine; i promovisanjem razmene dobrih praksi povezanih sa lokalnom upravom.

Značaj je ne samo samoj tematici, već i potrebi da se započne na lokalu, a zatim da se pređe evropski nivo

Pored toga, zahvaljujući svom dugom iskustvu, ALDA je takođe definisala tri radne grupe za određena geografska područja u kojima ima veliku stručnost - bilo da se radi o Istočnom partnerstvu, saradnji Rusije i Centralne Azije; Saradnja za Jugoistočnu Evropu (SEE) i Bliski Istok, Afrika i Turska (MEA). Dakle, u okviru ALDA-e postoje tri posebna odeljenja koja rade na gore pomenutim oblastima; stoga je asocijaciji veoma drago da se o tome razmene iskustva i znanja.

Na kraju, ali ne najmanje važno, s obzirom na ulogu ALDA-e kao dela Konvencije o civilnom društvu; i kao sagovornika sa privatnim sektorom (posebno u okviru nekih projekata kao što je SMELT), asocijacija je razmotrila stvaranje posebne Radne grupe kako bi se osnažila saradnja između organizacija civilnog društva i profitnih subjekata, istovremeno promovišući poštene i inkluzivne ekonomske aktivnosti.

S obzirom na relevantnost ovih radnih grupa, njihovi sastanci su takođe vidljivi na platformi Konferencija o budućnosti Evrope, tako da se još jednom naglašava važnost ne samo tematike, već i potreba da se na lokalnom nivou, a posle uhvati u koštac i sa evropskim.


Digitalizacija i budućnost Evrope - projekat DIGITAL u centru pažnje

Čitavu nedelju Generalne skupštine obeležilo je još nekoliko diskusija u vezi sa pitanjem digitalizacije, digitalne transformacije i uticaja novih tehnologija na život građana i demokratske procese.

O takvim temama se uglavnom razgovaralo kroz projekat DIGITAL – Podrška demokratskoj uniji i aktivnom građanstvu u digitalnoj eri tokom dva događaja koja su se održala u utorak 22. i četvrtak 23. juna.

Oba događaja odigrala su se u onlajn formatu, uvodna sesija i prvi vebinar 4. međunarodnog događaja pod nazivom „Budućnost je digitalna“, bili su duboko povezani sa Konferencijom o budućnosti Evrope sa uvidima čiji je cilj bio analiziranje kako će digitalna revolucija koju živimo na kraju, uticati na demokratiju.

Nakon uvoda pripremljenog od strane Lisi Piter, menadžera u ALDA-i DIGITAL-u, panelisti - Virgilio Dastoli, predsednik Evropskog pokreta Italija, Antonela Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e i Giles Pelaio, šef jedinice Programa Evropa za građane - EACEA - usredsredili su se na izazove upućene digitalizacijom u Evropskoj uniji i njenom funkcionisanju, s jedne strane, a s druge strane snage koje takva transformacija donosi u smislu poboljšanja usluga u svakodnevnom životu građana Evrope.

Govornici sa drugog vebinara - Rait Pihelgas, član , Member of the Evropskog komiteta regiona; Ruth-Marie Henckes, koordinatorka za zastupanje i komunikacije – Evropsko partnerstvo za demokratiju; David Frautschi Heredia, direktor za evropsku vladu i regulatorna pitanja - Internet Society; Sofia Caiolo, koordinatorka za upravljanje projektima ALDA-e, usredsređena na budućnost i uticaj trenutne digitalne revolucije na građane, organizaciju civilnog društva i Evropsku uniju (vidi Agendu)

Čitavu nedelju Generalne skupštine obeležilo je nekoliko diskusija u vezi sa pitanjem digitalizacije, digitalne transformacije i uticaja novih tehnologija na život građana i demokratske procese

U četvrtak, 23. juna, učesnici su pozvani na pregled tri teme povezane sa digitalnom revolucijom: Mladi, Lokalne vlasti i Hrana.

Drugi dan je bio podeljen na tri vebinara. Prva, „Omladinska digitalna budućnost“ - sa Frančeskom Pasudeti, šefom italijanske delegacije Y20 i delegatom Društva mladih ambasadora; Tomas Trevisan, delegat za članstvo - Mladi profesionalci u spoljnoj politici Brisela; i Janis Fifka, član međunarodnog odbora Evropskog parlamenta za mlade - otvorili su dijalog između organizacija civilnog društva koje rade sa mladima, kako bi razumeli njihovu viziju digitalne budućnosti u kojoj bi mladi predstavljali glavnu zainteresovanu stranu.

Shodno tome, tokom drugog vebinara dana, razgovor se prebacio na praktičniji i širi nivo, obraćajući se građanima u celini, kako bi se istražilo kako lokalne vlasti koriste nove tehnologije za poboljšanje života građana u pogledu pristupačnosti usluga. Jonatan Vofsi, „Maire de Chevry-cossigny“ (Francuska) i Paskal Goergen, službenik za učešće građana, civilni status, stanovništvo, digitalnu tranziciju, digitalizaciju, međunarodne odnose i partnerstva opštine „Grez-Doiceau“ (Belgija) predstavljeni su u diskusiji da podele sa nama svoja iskustva (vidi span style="text-decoration: underline;">Agendu)

Digitalna hrana: održivija hrana na našim tanjirima? Bila je tema poslednjeg dela, istražiti kako nove tehnologije mogu podržati uspostavljanje održivijeg obrasca, ograničavajući ili ukidajući negativni uticaj koji naši modeli proizvodnje i potrošnje imaju na životnu sredinu. Pomagali su nam u razumevanju problema Isabele Albert, autorka knjige " Tech it green. Transformation numérique et transition écologique : construire la double révolution du 21e siècle", glavni izvršni direktor kompanije Satgana, Doris Markuardt, programska službenica Evropske komisije u Generalnom direktoratu za poljoprivredu i ruralni razvoj - Jedinica B2 - Istraživanje i inovacije , Isabel Piot-Lepetit, ekonomista u INRAE (l’Institut national de la recherche agronomique) i zamenik direktora „InstitutConvergences Agriculture Numérique”, i Sebastien Veikmans , generalni direktor „WalDigiFarm“.

Čitavu nedelju Generalne skupštine obeležilo je još nekoliko diskusija u vezi sa pitanjem digitalizacije, digitalne transformacije i uticaja novih tehnologija na život građana i demokratske procese.

O takvim temama se uglavnom razgovaralo kroz projekat DIGITAL – Podrška demokratskoj uniji i aktivnom građanstvu u digitalnoj eri tokom dva događaja koja su se održala u utorak 22. i četvrtak 23. juna.

Oba događaja odigrala su se u onlajn formatu, uvodna sesija i prvi vebinar 4. međunarodnog događaja pod nazivom „Budućnost je digitalna“, bili su duboko povezani sa Konferencijom o budućnosti Evrope sa uvidima čiji je cilj bio analiziranje kako će digitalna revolucija koju živimo na kraju, uticati na demokratiju.

Nakon uvoda pripremljenog od strane Lisi Piter, menadžera u ALDA-i DIGITAL-u, panelisti - Virgilio Dastoli, predsednik Evropskog pokreta Italija, Antonela Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e i Giles Pelaio, šef jedinice Programa Evropa za građane - EACEA - usredsredili su se na izazove upućene digitalizacijom u Evropskoj uniji i njenom funkcionisanju, s jedne strane, a s druge strane snage koje takva transformacija donosi u smislu poboljšanja usluga u svakodnevnom životu građana Evrope.

Govornici sa drugog vebinara - Rait Pihelgas, član , Member of the Evropskog komiteta regiona; Ruth-Marie Henckes, koordinatorka za zastupanje i komunikacije – Evropsko partnerstvo za demokratiju; David Frautschi Heredia, direktor za evropsku vladu i regulatorna pitanja - Internet Society; Sofia Caiolo, koordinatorka za upravljanje projektima ALDA-e, usredsređena na budućnost i uticaj trenutne digitalne revolucije na građane, organizaciju civilnog društva i Evropsku uniju (vidi Agendu)

Čitavu nedelju Generalne skupštine obeležilo je nekoliko diskusija u vezi sa pitanjem digitalizacije, digitalne transformacije i uticaja novih tehnologija na život građana i demokratske procese

U četvrtak, 23. juna, učesnici su pozvani na pregled tri teme povezane sa digitalnom revolucijom: Mladi, Lokalne vlasti i Hrana.

Drugi dan je bio podeljen na tri vebinara. Prva, „Omladinska digitalna budućnost“ - sa Frančeskom Pasudeti, šefom italijanske delegacije Y20 i delegatom Društva mladih ambasadora; Tomas Trevisan, delegat za članstvo - Mladi profesionalci u spoljnoj politici Brisela; i Janis Fifka, član međunarodnog odbora Evropskog parlamenta za mlade - otvorili su dijalog između organizacija civilnog društva koje rade sa mladima, kako bi razumeli njihovu viziju digitalne budućnosti u kojoj bi mladi predstavljali glavnu zainteresovanu stranu.

Shodno tome, tokom drugog vebinara dana, razgovor se prebacio na praktičniji i širi nivo, obraćajući se građanima u celini, kako bi se istražilo kako lokalne vlasti koriste nove tehnologije za poboljšanje života građana u pogledu pristupačnosti usluga. Jonatan Vofsi, „Maire de Chevry-cossigny“ (Francuska) i Paskal Goergen, službenik za učešće građana, civilni status, stanovništvo, digitalnu tranziciju, digitalizaciju, međunarodne odnose i partnerstva opštine „Grez-Doiceau“ (Belgija) predstavljeni su u diskusiji da podele sa nama svoja iskustva (vidi span style="text-decoration: underline;">Agendu)

Digitalna hrana: održivija hrana na našim tanjirima? Bila je tema poslednjeg dela, istražiti kako nove tehnologije mogu podržati uspostavljanje održivijeg obrasca, ograničavajući ili ukidajući negativni uticaj koji naši modeli proizvodnje i potrošnje imaju na životnu sredinu. Pomagali su nam u razumevanju problema Isabele Albert, autorka knjige " Tech it green. Transformation numérique et transition écologique : construire la double révolution du 21e siècle", glavni izvršni direktor kompanije Satgana, Doris Markuardt, programska službenica Evropske komisije u Generalnom direktoratu za poljoprivredu i ruralni razvoj - Jedinica B2 - Istraživanje i inovacije , Isabel Piot-Lepetit, ekonomista u INRAE (l’Institut national de la recherche agronomique) i zamenik direktora „InstitutConvergences Agriculture Numérique”, i Sebastien Veikmans , generalni direktor „WalDigiFarm“.


Uključivanje migranata u srž sednice Generalne skupštine ALDA

Između ostalih, dva projekta su imala poseban značaj tokom cele nedelje Generalne skupštine ALDA.

Baveći se dvema ključnim temama kojima se takođe bavila Konferencija o budućnosti Evrope, a to su migracije i digitalna transformacija, u centru pažnje bili su projekti LIME – Inkluzija rada za zapošljavanje migranata i DIGITAL - Podrška demokratskoj uniji i aktivnom građanstvu u digitalnoj eri. .

Nakon zvaničnog otvaranja, BUK festival u Modeni bio je domaćin interaktivne panel diskusije na temu „Uloge i odgovornosti uključivanja migranata na tržište rada“ . Događaj je otvorila Dolinda Cavalo, menadžerka projekta LIME, koja je dala pregled celokupnih dostignuća projekta i ilustrovala MEIC metodologiju. MEIC - Klaster ekonomskih migracija migranata ima za cilj da olakša uključivanje državljana trećih zemalja na tržište rada na osnovu pristupa sa više aktera i stvaranja klasterskih mreža.

Obrazovanje, obuka i zapošljavanje su srž programa, stoga se zaista nadamo da će LIME projekat i njegovi rezultati dati opipljiv doprinos postizanju postavljenih ciljeva

Nakon toga, u prisustvu publike u onlajn formi i ličnim prisustvom, javnost je slušala iskustva Frančeske Kapuozo, aktivistkinje i pravnice , koja je dala pregled nacionalnih i evropskih politika po tom pitanju. Poslednja dva govora održale su Elena Tanzi, članica dobrovoljačkog udruženja „Porta Aperta Modena“ i Frančeska Dalatana, koja je upravljala područjem obuke i zapošljavanja udruženja „Ciac Onlus“.

U ponedeljak 21. juna, u onlajn formi, imali smo priliku da učestvujemo na završnoj konferenciji projekta LIME: posle 2 godine aktivnosti projekta, na čelu sa „CIES Onlus“, projekat je došao do svog kraja. Događaj je uvela generalna sekretarka ALDA-e Antonela Valmorbida, koja je predstavila glavne rezultate i videla učešće brojnih glavnih govornika.

Među njima podvlačimo učešće nekih korisnika projekta koji su svoja iskustva predstavili u okviru pilot projekata koji se sprovode u Rimu (Italija). U tom okviru su pohađali seriju obuka o unapređenju mekih veština i preduzetništvu zahvaljujući kojima su uspeli da pronađu posao.

Na kraju, ističemo intervenciju Angelik Petrits, službenice za politiku evropskog komesara, koja je opisala novo sprovedeni akcioni plan za integraciju i inkluziju 2021-2027. Obrazovanje, obuka i zapošljavanje su srž programa, stoga se zaista nadamo da će LIME projekat i njegovi rezultati dati opipljiv doprinos postizanju postavljenih ciljeva!

Pogledajte agendu događaja.

Između ostalih, dva projekta su imala poseban značaj tokom cele nedelje Generalne skupštine ALDA.

Baveći se dvema ključnim temama kojima se takođe bavila Konferencija o budućnosti Evrope, a to su migracije i digitalna transformacija, u centru pažnje bili su projekti LIME – Inkluzija rada za zapošljavanje migranata i DIGITAL - Podrška demokratskoj uniji i aktivnom građanstvu u digitalnoj eri. .

Nakon zvaničnog otvaranja, BUK festival u Modeni bio je domaćin interaktivne panel diskusije na temu „Uloge i odgovornosti uključivanja migranata na tržište rada“ . Događaj je otvorila Dolinda Cavalo, menadžerka projekta LIME, koja je dala pregled celokupnih dostignuća projekta i ilustrovala MEIC metodologiju. MEIC - Klaster ekonomskih migracija migranata ima za cilj da olakša uključivanje državljana trećih zemalja na tržište rada na osnovu pristupa sa više aktera i stvaranja klasterskih mreža.

Obrazovanje, obuka i zapošljavanje su srž programa, stoga se zaista nadamo da će LIME projekat i njegovi rezultati dati opipljiv doprinos postizanju postavljenih ciljeva

Nakon toga, u prisustvu publike u onlajn formi i ličnim prisustvom, javnost je slušala iskustva Frančeske Kapuozo, aktivistkinje i pravnice , koja je dala pregled nacionalnih i evropskih politika po tom pitanju. Poslednja dva govora održale su Elena Tanzi, članica dobrovoljačkog udruženja „Porta Aperta Modena“ i Frančeska Dalatana, koja je upravljala područjem obuke i zapošljavanja udruženja „Ciac Onlus“.

 

U ponedeljak 21. juna, u onlajn formi, imali smo priliku da učestvujemo na završnoj konferenciji projekta LIME: posle 2 godine aktivnosti projekta, na čelu sa „CIES Onlus“, projekat je došao do svog kraja. Događaj je uvela generalna sekretarka ALDA-e Antonela Valmorbida, koja je predstavila glavne rezultate i videla učešće brojnih glavnih govornika.

Među njima podvlačimo učešće nekih korisnika projekta koji su svoja iskustva predstavili u okviru pilot projekata koji se sprovode u Rimu (Italija). U tom okviru su pohađali seriju obuka o unapređenju mekih veština i preduzetništvu zahvaljujući kojima su uspeli da pronađu posao.

Na kraju, ističemo intervenciju Angelik Petrits, službenice za politiku evropskog komesara, koja je opisala novo sprovedeni akcioni plan za integraciju i inkluziju 2021-2027. Obrazovanje, obuka i zapošljavanje su srž programa, stoga se zaista nadamo da će LIME projekat i njegovi rezultati dati opipljiv doprinos postizanju postavljenih ciljeva!

Pogledajte agendu događaja.


Odobravanje Konvencije civilnog društva na plenarnom sastanku Konferencije o budućnosti Evrope

Tokom poslednjih nekoliko meseci, ALDA, zajedno sa 75 organizacija članica koje rade na panevropskom nivou, aktivno radi na razvoju Konvencije civilnog društva o budućnosti Evrope koja služi kao ključni sagovornik u institucijama EU prenoseći glas građana i civilnog društva u okviru Konferencije za budućnost Evrope (CoFoE).

Ove napore konačno je prepoznao izvršni odbor CoFoE. Iako je u okviru Konvencije posao uveliko u toku i članovi će preduzeti opsežnu kampanju konsultacija širom svojih biračkih okruga - dopirući do miliona građana u svim oblastima života: od obrazovanja do kulture, socijalnog uključivanja, životne sredine, upravljanja i transparentnosti - ne bi imalo dovoljno značaja bez jasnog pogleda na praćenje i razmatranje ovih glavnih zaključaka koje bi imao CoFoE, kojem je upravo zvanično odobreno da ima predstavnika na plenarnom zasedanju.

Predsedavajući su ponudili članovima Konvencije 5 od 8 sedišta rezervisanih za predstavnike civilnog društva

Zaista, predsedavajući su ponudili članovima Konvencije 5 od 8 mesta rezervisanih za predstavnike civilnog društva, posebno ona u Upravnom odboru čiji je deo i ALDA, da zajedno sa građanima i predstavnicima ostalih tela i institucija doprinesu sastancima i debatama.

Ova inicijativa, pored odavanja priznanja radu koji sprovodi Konvencija, pokazuje istinsko razmatranje uloge civilnog društva kao predstavnika glasa građana.

Pozivamo sva evropska udruženja i organizacije da nastave sa radom i agendom Konvencije, koji će mimo ovog stalnog predstavljanja osigurati snažne doprinose po zaključku CoFoE.

I na kraju, ali ne najmanje važno, ALDA Vas sa velikim zadovoljstvom obaveštava da, bilo da ste slobodan građanin, OCD ili lokalna opština, možete nam se pridružiti i biti aktivan igrač u okviru Konferencije o budućnosti Evrope.

Tokom poslednjih nekoliko meseci, ALDA, zajedno sa 75 organizacija članica koje rade na panevropskom nivou, aktivno radi na razvoju Konvencije civilnog društva o budućnosti Evrope koja služi kao ključni sagovornik u institucijama EU prenoseći glas građana i civilnog društva u okviru Konferencije za budućnost Evrope (CoFoE).

Ove napore konačno je prepoznao izvršni odbor CoFoE. Iako je u okviru Konvencije posao uveliko u toku i članovi će preduzeti opsežnu kampanju konsultacija širom svojih biračkih okruga - dopirući do miliona građana u svim oblastima života: od obrazovanja do kulture, socijalnog uključivanja, životne sredine, upravljanja i transparentnosti - ne bi imalo dovoljno značaja bez jasnog pogleda na praćenje i razmatranje ovih glavnih zaključaka koje bi imao CoFoE, kojem je upravo zvanično odobreno da ima predstavnika na plenarnom zasedanju.

Predsedavajući su ponudili članovima Konvencije 5 od 8 sedišta rezervisanih za predstavnike civilnog društva

Zaista, predsedavajući su ponudili članovima Konvencije 5 od 8 mesta rezervisanih za predstavnike civilnog društva, posebno ona u Upravnom odboru čiji je deo i ALDA, da zajedno sa građanima i predstavnicima ostalih tela i institucija doprinesu sastancima i debatama.

Ova inicijativa, pored odavanja priznanja radu koji sprovodi Konvencija, pokazuje istinsko razmatranje uloge civilnog društva kao predstavnika glasa građana.

Pozivamo sva evropska udruženja i organizacije da nastave sa radom i agendom Konvencije, koji će mimo ovog stalnog predstavljanja osigurati snažne doprinose po zaključku CoFoE.

I na kraju, ali ne najmanje važno, ALDA Vas sa velikim zadovoljstvom obaveštava da, bilo da ste slobodan građanin, OCD ili lokalna opština, možete nam se pridružiti i biti aktivan igrač u okviru Konferencije o budućnosti Evrope.


Integration of young third country nationals through cluster networks: how to get at the European level?

On June 9., ALDA held its 4th and International Capacity Building Workshop within LIME project. The aim of this online event was to discuss the following topic “Migrants’ Labour inclusion: Networks, Cluster Activation and Consolidation” at the European level. In order to do so, various speakers from Italy, Spain, France and Belgium took the floor to discuss two main topics:

 • The self-entrepreneurship and how to set-up a business;
 • The vocation training for migrants’ labour inclusion into the labour market.

Dolinda Cavallo, Project Manager of the LIME project at ALDA, moderated the event, making it participatory and alive through interactions; exchange of ideas;  and sharing of experiences from the participants especially as far as migrants’ labour inclusion concerns.

Besides, the workshop was also the opportunity to discover the LIME project in detail. Loredana Gionne, Head of Cooperation and Co-development Department from CIES Onlus, presented the project, the partners and the two pilot actions in Spain and Italy. The latter two countries highlighted the following good results:

 • In Madrid: 49 participants were trained in the catering sector, 10 were involved in the training on the job, 7 had a job contract after the training. In the end, 14 beneficiaries have found a job without the training on the job!
 • In Rome: 28 participants were trained in the soft skills, 5 trained in technical skills, 12 involved in the training on the job; 14 were involved in the enterprise path, 1 got involved in the national civilian service and last but not least, 1 start-up was established!

The event was the occasion to present the “MEIC - Migrants Economic Integration Cluster methodology”

Afterwards, the event was also the occasion to present the “MEIC – Migrants Economic Integration Cluster methodology” implemented in these two pilot projects and set up within the scope of the LIME project. Considering that half of the participants were not familiar with the concept of cluster and more particularly the “cluster network”, Folco Cimagalli, Full Professor of Sociology of Migrations at LUMSA University presented this paramount notion to promote the swift integration of migrants into the labour market. The presentation focused especially on how the pilot actions in Rome and Madrid implemented this concept and established sustainable clusters of private and public stakeholders.

Moreover, Rossana Cerbone from Confcooperative Roma tackled the issue of “Self-entrepreneurship and social enterprise”, by explaining the methodology and the training path developed by her association. During the pilot action in Rome, Confcooperative Roma identified two main start-ups that could turn into reality: a pastry shop and a cooperative. Specifically, Confcooperative Roma helped them to draft a business plan and to implement their projects. Besides, based on these two examples, the Cooperative illustrated the reasons why migrants should start their own businesses, and more particularly cooperative.

More into depth, access to funding represents a effective tools to allow migrants to create their own start-ups. This specific topic was discussed by David Taquin, from MicroStart. Thus, he introduced the work and missions of MicroStart in helping migrants to create their business while having access to funding. MicroStart works to overcome these obstacles through the implementation of supporting tools, individual coaching sessions, interest-free microcredits, and much more. In order to do so, Microstart has developed partnerships with several public and private stakeholders; which again highlights the importance of networks.

As above-mentioned, the second part of the event focused on “Vocational Training & Migrants labour inclusion into the labour market”. Ivan Toscano, from Cnos Fap, addressed the need to endorse a comprehensive multi-sectoral approach, while emphasising the potential of VET to foster third country nationals integration. Similarly, Margherita Valori from CIES Onlus illustrated the “good labour insertion methodologies”, insisting  on the use of a narrative and biographical approach when it comes to migrants’ labour inclusion. Furthermore, in order to guarantee the effectiveness of interventions, the following aspects are needed: monitoring actions, direct assistance actions, preventive actions, tutoring, and individual coaching.

The discussion then tackled the second country earlier-mentioned: Spain. Berta Ruisanchez from the Spanish association Pinardi, addressed the role of enterprises in improving the migrants’ labour inclusion, and how companies and NGOs should work hand in hand. She presented the toolkit developed by the association in order to raise awareness among enterprises about migrant workers, and to fight stereotypes that often appear as major obstacles to their good integration.

From Spain to France, we met Chloé Schmitt from Kodiko and discovered their “refugee-employee” co-training programme in companies. While presenting their approach, she also emphasised the importance of raising awareness among enterprises and providing them training about stereotypes, cultural differences, etc, and to link their actions with the concept of corporate sustainability and responsibility. The work of Kodiko relies on strong partnerships with enterprises, institutional actors and other NGOs; which was a perfect example of a cluster network.

To conclude the workshop, Cristiana Di Pietro from LUMSA University introduced the EU recommendation paper they will draft, and reminded us how these types of  workshops and shared moments are paramount to better understand how the model of cluster network can be improved and thus better used in the future to promote the swift integration of third countries nationals into the labour market.

ALDA is very pleased to host the LIME Project next meeting within its General Assembly week from June 19. until 25. 2021

On June 9., ALDA held its 4th and International Capacity Building Workshop within LIME project. The aim of this online event was to discuss the following topic “Migrants’ Labour inclusion: Networks, Cluster Activation and Consolidation” at the European level. In order to do so, various speakers from Italy, Spain, France and Belgium took the floor to discuss two main topics:

 • The self-entrepreneurship and how to set-up a business;
 • The vocation training for migrants’ labour inclusion into the labour market.

Dolinda Cavallo, Project Manager of the LIME project at ALDA, moderated the event, making it participatory and alive through interactions; exchange of ideas;  and sharing of experiences from the participants especially as far as migrants’ labour inclusion concerns.

Besides, the workshop was also the opportunity to discover the LIME project in detail. Loredana Gionne, Head of Cooperation and Co-development Department from CIES Onlus, presented the project, the partners and the two pilot actions in Spain and Italy. The latter two countries highlighted the following good results:

 • In Madrid: 49 participants were trained in the catering sector, 10 were involved in the training on the job, 7 had a job contract after the training. In the end, 14 beneficiaries have found a job without the training on the job!
 • In Rome: 28 participants were trained in the soft skills, 5 trained in technical skills, 12 involved in the training on the job; 14 were involved in the enterprise path, 1 got involved in the national civilian service and last but not least, 1 start-up was established!

The event was the occasion to present the “MEIC - Migrants Economic Integration Cluster methodology”

Afterwards, the event was also the occasion to present the “MEIC – Migrants Economic Integration Cluster methodology” implemented in these two pilot projects and set up within the scope of the LIME project. Considering that half of the participants were not familiar with the concept of cluster and more particularly the “cluster network”, Folco Cimagalli, Full Professor of Sociology of Migrations at LUMSA University presented this paramount notion to promote the swift integration of migrants into the labour market. The presentation focused especially on how the pilot actions in Rome and Madrid implemented this concept and established sustainable clusters of private and public stakeholders.

Moreover, Rossana Cerbone from Confcooperative Roma tackled the issue of “Self-entrepreneurship and social enterprise”, by explaining the methodology and the training path developed by her association. During the pilot action in Rome, Confcooperative Roma identified two main start-ups that could turn into reality: a pastry shop and a cooperative. Specifically, Confcooperative Roma helped them to draft a business plan and to implement their projects. Besides, based on these two examples, the Cooperative illustrated the reasons why migrants should start their own businesses, and more particularly cooperative.

More into depth, access to funding represents a effective tools to allow migrants to create their own start-ups. This specific topic was discussed by David Taquin, from MicroStart. Thus, he introduced the work and missions of MicroStart in helping migrants to create their business while having access to funding. MicroStart works to overcome these obstacles through the implementation of supporting tools, individual coaching sessions, interest-free microcredits, and much more. In order to do so, Microstart has developed partnerships with several public and private stakeholders; which again highlights the importance of networks.

As above-mentioned, the second part of the event focused on “Vocational Training & Migrants labour inclusion into the labour market”. Ivan Toscano, from Cnos Fap, addressed the need to endorse a comprehensive multi-sectoral approach, while emphasising the potential of VET to foster third country nationals integration. Similarly, Margherita Valori from CIES Onlus illustrated the “good labour insertion methodologies”, insisting  on the use of a narrative and biographical approach when it comes to migrants’ labour inclusion. Furthermore, in order to guarantee the effectiveness of interventions, the following aspects are needed: monitoring actions, direct assistance actions, preventive actions, tutoring, and individual coaching.

The discussion then tackled the second country earlier-mentioned: Spain. Berta Ruisanchez from the Spanish association Pinardi, addressed the role of enterprises in improving the migrants’ labour inclusion, and how companies and NGOs should work hand in hand. She presented the toolkit developed by the association in order to raise awareness among enterprises about migrant workers, and to fight stereotypes that often appear as major obstacles to their good integration.

From Spain to France, we met Chloé Schmitt from Kodiko and discovered their “refugee-employee” co-training programme in companies. While presenting their approach, she also emphasised the importance of raising awareness among enterprises and providing them training about stereotypes, cultural differences, etc, and to link their actions with the concept of corporate sustainability and responsibility. The work of Kodiko relies on strong partnerships with enterprises, institutional actors and other NGOs; which was a perfect example of a cluster network.

To conclude the workshop, Cristiana Di Pietro from LUMSA University introduced the EU recommendation paper they will draft, and reminded us how these types of  workshops and shared moments are paramount to better understand how the model of cluster network can be improved and thus better used in the future to promote the swift integration of third countries nationals into the labour market.

ALDA is very pleased to host the LIME Project next meeting within its General Assembly week from June 19. until 25. 2021


ALDA, BUK Festival and Modena Municipality together to promote culture in Europe

Povodom otvaranja izdanja festivala BUK 2021, održanog u subotu 19. juna u „Laboratorio Aperto - bivši AEM“ u Modeni; ALDA se - zajedno sa Evropskim federalističkim pokretom i Kancelarijom za evropsko planiranje opštine Modena - bavila pitanjem kulture u evropskom kontekstu. Kultura kao dodana vrednost, kao poprečna vrednost koja ujedinjuje, koja stvara budućnost. Upravo ovo poslednje je bio ključni aspekt debate: razmatranje Konferencije o budućnosti Evrope kao mogućnosti da zajedno osmislimo Evropu sutrašnjice.

Panelista konferencije, koju je moderirao Frančesko Zarzana - umetnički direktor festivala BUK i potpredsednik ALDA-e, bili su:

 • Antonela Valmorbida - generalna sekretarka ALDA - Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju;
 • Đorđo Anselmi - predsednik Evropskog federalističkog pokreta i Instituta za federalističke studije „Altiero Spinelli“;
 • Antonela Buja - šefica Kancelarije za evropske projekte, međunarodne odnose i koordinaciju složenih projekata opštine Modena; i
 • Đuzepe Karuso - viši menadžer projekata, Kancelarija za evropske projekte, međunarodne odnose i koordinaciju složenih projekata opštine Modena.

Kultura kao dodatna vrednost, kao poprečna vrednost koja ujedinjuje, koja stvara budućnost

Četvorica govornika podelila su viziju prema kojoj kultura, bilo da je to zajednička prošlost ili zajednička sadašnjost, predstavlja za Italiju i za samu Evropu izvor ponovnog rađanja i podsticaj za stvaranje jedinstvene evropske budućnosti.

Tako se kultura, koju su sjajno opisali mnogi izdavači iz malih i srednjih preduzeća, aktivni na lokalnom nivou i učestvujući na BUK festivalu, otvara prema evropskom kontekstu

Štaviše, povodom otvaranja, ALDA je pozdravila opštinu Modena kao svog novog člana i zahvalila se Andrei Bortolamasi - savetnici za kulturu, opštine Modena, na vrednom doprinosu datom na otvaranju konferencije BUK festivala.

Ovo poslednje je konačno označilo početak Generalne skupštine ALDA 2021. godine. Sledeći događaji u kalendaru, koji se uživo prenose iz različitih mesta ALDA-e, poput Strazbura i Brisela, biće usredsređeni na evropski kontekst, Konferenciju o budućnosti Evrope i mnoge njene aspekte: od digitalnog do migracionog

***

Generalna skupština ALDA – Program

BUK Festival – Program

Opština Modena

Povodom otvaranja izdanja festivala BUK 2021, održanog u subotu 19. juna u „Laboratorio Aperto - bivši AEM“ u Modeni; ALDA se - zajedno sa Evropskim federalističkim pokretom i Kancelarijom za evropsko planiranje opštine Modena - bavila pitanjem kulture u evropskom kontekstu. Kultura kao dodana vrednost, kao poprečna vrednost koja ujedinjuje, koja stvara budućnost. Upravo ovo poslednje je bio ključni aspekt debate: razmatranje Konferencije o budućnosti Evrope kao mogućnosti da zajedno osmislimo Evropu sutrašnjice.

Panelista konferencije, koju je moderirao Frančesko Zarzana - umetnički direktor festivala BUK i potpredsednik ALDA-e, bili su:

 • Antonela Valmorbida - generalna sekretarka ALDA - Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju;
 • Đorđo Anselmi - predsednik Evropskog federalističkog pokreta i Instituta za federalističke studije „Altiero Spinelli“;
 • Antonela Buja - šefica Kancelarije za evropske projekte, međunarodne odnose i koordinaciju složenih projekata opštine Modena; i
 • Đuzepe Karuso - viši menadžer projekata, Kancelarija za evropske projekte, međunarodne odnose i koordinaciju složenih projekata opštine Modena.

Kultura kao dodatna vrednost, kao poprečna vrednost koja ujedinjuje, koja stvara budućnost

The four speakers shared the vision according to which culture, be it the common past or the shared present, represent for Italy and for Europe itself a source of rebirth and a stimulus to create a unitary European future.

Tako se kultura, koju su sjajno opisali mnogi izdavači iz malih i srednjih preduzeća, aktivni na lokalnom nivou i učestvujući na BUK festivalu, otvara prema evropskom kontekstu

Štaviše, povodom otvaranja, ALDA je pozdravila opštinu Modena kao svog novog člana i zahvalila se Andrei Bortolamasi - savetnici za kulturu, opštine Modena, na vrednom doprinosu datom na otvaranju konferencije BUK festivala.

Ovo poslednje je konačno označilo početak Generalne skupštine ALDA 2021. godine. Sledeći događaji u kalendaru, koji se uživo prenose iz različitih mesta ALDA-e, poput Strazbura i Brisela, biće usredsređeni na evropski kontekst, Konferenciju o budućnosti Evrope i mnoge njene aspekte: od digitalnog do migracionog

 

***

Generalna skupština ALDA – Program

BUK Festival – Program

Opština Modena


A Cultural Dialogue with VALID in Novo Mesto

novo mesto

Over the course of the 15. and the 16. of June of 2021, the VALID project organized their second intercultural event: the Intercultural City Exchange, hosted in Novo Mesto, Slovenija, though held online over zoom. The focus is on a local level, specifically with the purpose of finding connections between groups and creating an exchange of culture, such as through cities, cultural ideas, etc.

As well as this, ideas were shared around during the runtime of the conference and suggestions were given in terms of what can be done for cultural minorities, migrants, etc. to promote inclusiveness, cultural dialogue, and building a network of towns. The zoom meeting was also divided into breakout sessions that discussed local ways of participating and suggestions, and polls were done in order to gauge the opinions and knowledge of participants.


The event in Novo Mesto was productive and helped to share interesting ideas for cultural promotion


Possible expectations and suggestions given further increase participation, inclusion, motivation, etc. for recipients and prove to be beneficial. General things encouraged include creating things such as NGOs and consultative bodies for cultural minorities/migrants, encourage those who have the right to vote, promoting art and creativity, flexibility, approaches such as personal and “here and now” approaches, among other things.

Among the discussion topics covered was also things that are already done for promotion of inclusion, such as daily centers (mostly for children,) activities and classes for kids and adults (such as language, IT, work help, etc.), workshops, year-wide cultural events, and more. It was also made clear that there will be future international events held across other countries.

Overall, it can be said that this event was productive and helped to share interesting ideas for cultural promotion. Of course, more events like this will be held.

***
. VALID project is a bottom-up approach for promoting inclusion and cultural dialogue among people, and the purpose of this meeting was to facilitate that, with several speakers giving presentations with examples of local development, including people from various cultural projects, NGOs and other associations.


Niksic

Coffee with the President in Niksic

Niksic

On June 11ͭ ͪ 2021, a local activity “Coffee with the President” was realized in Niksic, in which the President of the Municipal Assembly, Mr Nemanja Vukovic, participated. The event was attended by representatives of the Municipality of Niksic, as well as the of state institutions, the NGO sector, entrepreneurs, representatives of the academic community and media and interested citizens. More in details, among the citizens and participants there were:

 • 5 representatives of the Municipality of Niksic,
 • 2 representatives of state institutions,
 • 15 representatives of the NGO sector,
 • 8 representatives of the media and
 • 1 representative of entrepreneurs.


Promoting a culture of dialogue and solidarity in the Municipality of Niksic


The event was of an interactive type and all participants have joined in the discussion. The topics discussed were related to the resolution of the issue of unemployment in the Municipality of Niksic and proposals for solving this problem and improving the transparency of the work of the Municipality, while promoting a culture of dialogue and solidarity. In addition to the topics envisaged by the agenda, participants initiated a conversation on topics related to environmental protection, out of the politic in local communities, the position of the Roma and Egyptians populations, cultural creativity and the like.

Over 50 questions were asked and more than 20 initiatives and 10 proposals to solve current problems, which are burdening the citizens of Niksic were sent. The President of the Municipal Assembly answered all the questions; while promising that he would consider all initiatives and proposals to work together. A model of future cooperation between the city and the civil sector and citizens has been agreed, preconditions have been created for good cooperation between representatives of the NGO sector, citizens and decision-makers.

This initiative was part of the VALID Project


Ukraine: Platform for Good Governance and Environmental Protection

ALDA is very pleased to share updated information on the implementation of the project within the programme “Platform for Good Governance and Environmental Protection”, financed by UNDP Ukraine.

Froom a broad perspective, the overall aim of the project is to develop and strengthen the institutional capacity of:

 • Local authorities;
 • Representatives of civil society organisations of pilot communities in community governance, public influence on decision-making, and
 • Implementation of good governance policy using the principles of participatory democracy.

More into depth, the project envisages the delivery of 12 trainings and 12 round tables. Starting with the topic of the first training, the latter took place on June 14. -16. and it was entitled “Introduction of e-democracy in local governance and receiving feedback from the community”.

The overall aim of the project is to develop and strengthen the institutional capacity

The training was attended by 22 representatives from the Local Public Authorities of Luhansk and Donetsk Oblast of Ukraine and by representatives of Civil Society Organisations. Representatives from:

 • UNDP Ukraine;
 • Luhansk and Donetsk Oblast Administrations and
 • ALDA

were among keynote speakers. As far as the second topic concerns, be it Good governance: clear and transparent reporting by local authorities”, the training was attended by 21 representatives from the same territorial communities.

Overall, training sessions are based on relevant examples from international and national practice, focused on the development of professional competencies of local authorities’ leaders such as: leadership and effective team management skills; the ability to identify problems and set tasks for their solution using tools of time and crisis management. Moreover, throughout the project, each participant has to work on one idea or project (success story) s/he is willing to implement in his/her communities. In order to develop this tasks, participants will be assisted by trainers during the Coaching Sessions, providing also practical advice.

Antonella Valmorbida – Secretary General – and ALDA will also support participants by providing valuable knowledge and tools, while leading several trainings, happening at the beginning of July. This is just the beginning of a great project, more updates in the upcoming months.

ALDA is very pleased to share updated information on the implementation of the project within the programme “Platform for Good Governance and Environmental Protection”, financed by UNDP Ukraine.

Froom a broad perspective, the overall aim of the project is to develop and strengthen the institutional capacity of:

 • Local authorities;
 • Representatives of civil society organisations of pilot communities in community governance, public influence on decision-making, and
 • Implementation of good governance policy using the principles of participatory democracy.

More into depth, the project envisages the delivery of 12 trainings and 12 round tables. Starting with the topic of the first training, the latter took place on June 14. -16. and it was entitled “Introduction of e-democracy in local governance and receiving feedback from the community”.

The overall aim of the project is to develop and strengthen the institutional capacity

The training was attended by 22 representatives from the Local Public Authorities of Luhansk and Donetsk Oblast of Ukraine and by representatives of Civil Society Organisations. Representatives from:

 • UNDP Ukraine;
 • Luhansk and Donetsk Oblast Administrations and
 • ALDA

were among keynote speakers. As far as the second topic concerns, be it Good governance: clear and transparent reporting by local authorities”, the training was attended by 21 representatives from the same territorial communities.

Overall, training sessions are based on relevant examples from international and national practice, focused on the development of professional competencies of local authorities’ leaders such as: leadership and effective team management skills; the ability to identify problems and set tasks for their solution using tools of time and crisis management. Moreover, throughout the project, each participant has to work on one idea or project (success story) s/he is willing to implement in his/her communities. In order to develop this tasks, participants will be assisted by trainers during the Coaching Sessions, providing also practical advice.

Antonella Valmorbida – Secretary General – and ALDA will also support participants by providing valuable knowledge and tools, while leading several trainings, happening at the beginning of July. This is just the beginning of a great project, more updates in the upcoming months.