Sastanak s Kongresom lokalnih vlasti - CoE u Peći

Sastanak s Kongresom lokalnih vlasti - Vijeće Europe u Peći, u kolovozu 2010.


Završna konferencija CARDS

Završna konferencija CARDS-a u Mostaru, u kolovozu 2009.


KARTICE Ulični festival Duzijanica

CARDS Ulični festival Duzijanica u Mostaru, u kolovozu 2009.