Europska unija

Okvir

ALDA radi u Evropi više od 20 godina i aktivno učestvujemo u podršci i oblikovanju inkluzivnog i participativnog društva za evropske građane.

Evropa, zajedno sa evropskim institucijama i Savetom Evrope, redovno ažurira svoje operativne i strateške poglede prilagođavajući ih ključnim temama i izazovima sa kojima će se suočiti tokom godina, od ekonomske krize do upravljanja migracionim tokom, od podizanja populizma i evroskepticizma na pitanje rodne ravnopravnosti, sve do krize izazvane pandemijom COVID-19 i zelene i digitalne transformacije.

zemljama

projekti u toku

realizovane aktivnosti

ALDA je sledstveno tome prilagodila svoje strategije gurajući napred za podizanje svesti evropskih građana o svim gore pomenutim temama i još mnogo toga, a takođe se angažujući i kao vredan most između građana, lokalnih zajednica, lokalnih vlasti i organizovane civilne društvo prema evropskim institucijama i međunarodnoj zajednici. Posvećeni smo angažovanju građana u svim aspektima života njihovih zajednica i omogućavanju da se njihov glas čuje kroz mirne i legalne oblike učešća.

Demokratija i učešće građana ostaju u srcu vrednosti i delovanja ALDA-e.

Ciljevi

U okviru podrške evropskim projektima i politikama, pristupom odozdo prema gore, ALDA je uvek doprinosila nizu važnih ciljeva snažno u skladu sa prioritetima i ciljevima relevantnih evropskih programa, kao što je to bilo i tokom proteklih godina za Program Evropa za građane. Glavni ciljevi ALDA-e do danas i za godine koje su pred nama su:

 • za promociju razumevanja građana za Uniju, njenu istoriju i raznolikost
 • da neguje evropsko državljanstvo i poboljša uslove za građansko i demokratsko učešće u Evropi
 • da podigne svest o pamćenju , zajedničkoj istoriji i vrednostima i cilju Unije koji je promovisanje mira, njegovih vrednosti i dobrobiti njenih naroda
 • da pokrenu projekat i procese koji su ekološki održivi i koji podižu svest o zelenoj održivosti i koji su u skladu sa sprovođenjem evropskog zelenog sporazuma
 • podržati digitalnu tranziciju osiguravajući pravedan i inkluzivan pristup i razvijajući alate i metodologije koji mogu osigurati demokratsku i participativnu upotrebu digitalnih sredstava
 • da podrži ekonomski lokalni razvoj širom Evrope, ka izgradnji i uspostavljanju inkluzivne i orijentisane ekonomije
 • da bude pouzdan akter i prema susednim zemljama i širom sveta u podršci evropskim osnovnim vrednostima inkluzivnosti, vladavine zakona i demokratije i podržavanju plodne saradnje između evropskih i van-evropskih zajednica

Pored svih gore pomenutih ciljeva, ALDA je takođe posvećena podršci lokalnim zajednicama, uključujući i lokalne vlasti i organizovano civilno društvo, u sprovođenju plana oporavka

Područja delovanja politike

ALDA je aktivna na evropskom nivou kako bi uvela stručnost mreže i njenih članova u nekoliko oblasti politike:

1. Participativna demokratija

 • Podsticanje učešća građana na lokalnom i evropskom nivou, posebno u pogledu mladih, starijih osoba, žena, osoba sa invaliditetom, osoba sa manjim prednostima i manjina
 • Mobilizacija građana da lokalno odgovore na globalna pitanja
 • Promovisanje umetnosti i kulture kao oblika učešća i aktivnog građanstva
 • Promovisanje sporta kao alata za socijalnu koheziju, toleranciju, integraciju i inkluziju
 • Promovisanje pristupa neformalnom obrazovanju tokom celoživotnog učenja i podsticanje mobilnosti mladih i odraslih i razmene iskustva
 • Suzbijanje dezinformacija i Zaštita slobodnih i poštenih izbora, slobode medija i pluralizma

2. 2. Dobra lokalna uprava

 • Promovisanje razmene dobrih praksi povezanih sa lokalnom upravom
 • Uključivanje lokalnih zajednica da kažu svoje mišljenje o planu oporavka
 • Stvaranje i jačanje gradskih mreža u cilju razvijanja saradnje među opštinama
 • Razvijanje kapaciteta lokalnih vlasti i građana
 • Uključivanje lokalnih zajednica da kažu svoje mišljenje o planu oporavka
 • Podržavanje lokalnog razvoja inkluzivnih, održivih i elastičnih lokalnih zajednica

3. Environment and Climate change

 • raising awareness of citizens on environmental issues
 • supporting sustainable and green economy
 • laying on sustainable and green actions towards the implementation of our projects and actions
 • supporting and implementing projects and international cooperation on sustainable mobility and clean energy
 • supporting our network and affiliated communities in the climate change and green deal adaptation

4. Migracija

 • Promoting tolerance, integration and dialogue between migrants and host communities;
 • Providing migrants with opportunities, tools and useful competences to help them integrate in a new social and economic context;
 • Promoting migrants’ participation in public life
 • Supporting projects and policies that put humans life and human rights defense at the core
 • Supporting exchanges and cooperation with the neighborhood countries and the pre-accession countries
 • Supporting story telling activities and positive narration boosting for inclusive communities
 • Supporting processes and activities the valorize the added value of migrants inclusion

5. Digital participation

 • Supporting the digital adaptation process all across Europe, especially towards its positive impact in reducing pollution and waste
 • Developing and supporting sharing of best practices assuring a democratic and inclusive of digital means of participation
 • Assuring transparent processes and informed participation for and towards citizens
 • Assessing the added values of an inclusive and democratic digital participation of citizens

6. Economy and Social inclusion

 • Promoting social cohesion, equality and equal opportunities;
 • Tackling economic and social barriers to civic participation;
 • Stimulating the spirit of innovation, the creativity, the mobility and the business-entrepreneurial attitude of unemployed people;
 • Equipping unemployed people with information, resources, advice and networks to promote entrepreneurship and access to the job market;
 • Promoting fair and inclusive economic activities that reduce inequalities such as social and solidarity economy.
 • Tackling inequality, poverty and social exclusion;
 • Building the capacities of excluded sectors of the community to make their voice heard and fully participate in the democratic life;
 • Empowering cooperation between CSOs and profit entities

Spojimo se

Get in touch with us to know more about our regional action!

Sofia Caiolo

E-mail: membership@alda-europe.eu
Tel: +32 (0)2 430 24 08

Regional strategies

Tokom svojih prvih 20 godina, ALDA je razvila i usavršila specifične i ciljane strategije za postizanje svoje misije u različitim regionima sveta.
Zaista, od suštinske je važnosti biti svestan da svako područje ima svoj set posebnih karakteristika, koje su rezultat istorijskih, ekonomskih i društvenih procesa, što zahteva određeni pristup.
Pročitajte naše regionalne strategije i saznajte glavne ciljeve i područja delovanja koja smo ciljali da podržimo lokalni angažman i participativnu demokratiju širom sveta!