29. marta, putem videokonferencije, održana je „Evropska platforma zainteresovanih strana - Strategije za inovacije i dobro upravljanje na lokalnom nivou” – važna sesija koju je Savet Evrope organizovao radi pregleda stanja demokratije i dobrog upravljanja u zemljama članicama SE. Takva procena izvršena je u skladu sa Evropskom etiketom izvrsnosti upravljanja (ELoGE) i 12 principa dobrog upravljanja.

ALDA je dobila akreditaciju za primenu ELoGE-a u Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji do juna 2023. godine

Zapravo, sastanak je bio prilika za ALDA-u, i druge evropske organizacije, za akreditaciju i obnavljanje zahteva da sprovode ELoGE na ciljanim teritorijama.

Stoga smo ponosni i uzbuđeni što možemo objaviti da je ALDA dobila akreditaciju za primenu ELoGE-a u Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji do juna 2023. godine.

Slično našim prošlim akcijama u Moldaviji i Ukrajini, tokom naredne dve godine ALDA će održavati specijalizovane treninge za lokalne i regionalne vlasti, organizacije civilnog društva i građane oko 15 hrvatskih i severno-makedonskih opština. Ovakvi kursevi će obučiti zainteresovane strane i proširiti im znanja u vezi demokratskih procesa i alata, omogućavajući i praćenje realizacije 12 principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou.

Radujemo se nastavku naše misije osnaživanja lokalnih zajednica širom Evrope, radeći rame uz rame sa Savetom Evrope i Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti, kroz naše snažno partnerstvo i zajedničku viziju.

29. marta, putem videokonferencije, održana je „Evropska platforma zainteresovanih strana - Strategije za inovacije i dobro upravljanje na lokalnom nivou” – važna sesija koju je Savet Evrope organizovao radi pregleda stanja demokratije i dobrog upravljanja u zemljama članicama SE. Takva procena izvršena je u skladu sa Evropskom etiketom izvrsnosti upravljanja (ELoGE) i 12 principa dobrog upravljanja.

ALDA je dobila akreditaciju za primenu ELoGE-a u Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji do juna 2023. godine

Zapravo, sastanak je bio prilika za ALDA-u, i druge evropske organizacije, za akreditaciju i obnavljanje zahteva da sprovode ELoGE na ciljanim teritorijama.

Stoga smo ponosni i uzbuđeni što možemo objaviti da je ALDA dobila akreditaciju za primenu ELoGE-a u Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji do juna 2023. godine.

Slično našim prošlim akcijama u Moldaviji i Ukrajini, tokom naredne dve godine ALDA će održavati specijalizovane treninge za lokalne i regionalne vlasti, organizacije civilnog društva i građane oko 15 hrvatskih i severno-makedonskih opština. Ovakvi kursevi će obučiti zainteresovane strane i proširiti im znanja u vezi demokratskih procesa i alata, omogućavajući i praćenje realizacije 12 principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou.

Radujemo se nastavku naše misije osnaživanja lokalnih zajednica širom Evrope, radeći rame uz rame sa Savetom Evrope i Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti, kroz naše snažno partnerstvo i zajedničku viziju.