Kako je angažman ALDA-e u Turskoj sve intenzivniji, novi projekat fokusiran na rodnu ravnopravnost i učešće žena upravo je službeno započet u ponedjeljak, 6. septembra 2021. godine.

Empowering women in local authorities: evo naslova ovog ambicioznog projekta, koji finansira Fondacija Sabanci u okviru programa grantova za društvene promene, a vodi ga KA.DER – Asocijacija za podršku kandidatkinjama,, opština Edremit i ALDA.

Projekat Osnaživanje žena u lokalnim vlastima ohrabriće žene da se pridruže mehanizmima učešća, dok će rodna ravnopravnost biti integrisana na lokalnom nivou. Štaviše, predviđa aktivno uključivanje 14 pilot provincija ili okružnih opština iz svih regiona Turske, koje će raditi na jačanju rodne ravnopravnosti tokom 12-mesečnog projektnog perioda, pod vođstvom CEMR-ove „Evropske povelje o jednakosti u lokalnom životu“ .

Kao glavni cilj, projekat želi osnažiti pilot opštine za uspostavljanje Lokalnih akcionih planova za ravnopravnost i implementaciju neophodnih strategija za uključivanje žena u gradski život i lokalne procese donošenja odluka. Takođe ima za cilj uspostavljanje kancelarija za rodnu ravnopravnost u ciljanim opštinama, prenošenje turskog zakona 6284 „Zaštitite porodicu i sprečite nasilje nad ženama“ i Istanbulske konvencije za građane, ispunjavanje tehnika budžetiranja na osnovu pola i osmišljavanje stalnih mehanizama praćenja i evaluacije za ove rezultate.


12 meseci, 1 cilj: ohrabriti žene da se pridruže mehanizmima učešća, uz integrisanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou


Tokom ovog prvog onlajn sastanka svi partneri i donatori su bili prisutni i upoznali se. Konferencija je započeta uvodnim govorima Nuraja Karaoglua, koji je predstavljao asocijaciju KA.DER, Selmana Hasana Arslana i Tamera Akara ispred opštine Edremit i Antonele Valmorbide, generalne sekretarke ALDA-e.

Gospođa Valmorbida je istakla „presudan značaj koji ovaj projekat ima ne samo za osnaživanje demokratskog funkcionisanja ciljanih lokalnih vlasti, već i za osnaživanje građana, posebno žena, da budu deo takvog demokratskog procesa“ . „Zaista - nastavila je gospođa Valmorbida - angažovanje i osnaživanje žena još nije poznato i potrebno ih je konsolidovati“.

Sastanak je zatim nastavljen prezentacijom projektnih struktura i glavnih prekretnica i očekivanih ishoda, za šta je potrebno uključivanje svih projektnih partnera, razlog zašto je nakon sesije usledio deo za postavljanje pitanja kako bi se razjasnile sve preostale nedoumice i sledeći koraci i procedure.

Ovaj projekat je zapravo još jedna odlična prilika za saradnju sa Opštinom Edremit, koja je već članica ALDA-e i partner na drugim projektima. Ova saradnja je posebno značajna jer predstavlja lepo učvršćivanje veze između ALDA-e i Edremit-a jer se proces otvaranja potpuno nove Agencije lokalne demokratije privodi kraju. Ovo dolazi u trenutku kada je značaj misije ALDA-e - njeni osnivački principi i promocija aktivnog građanstva i demokratizacije - posebno relevantan za zemlju.