Treći transnacionalni sastanak organizovan u okviru FOREST projekta održana je 15. i 16. aprila, sa fokusom na temu sertifikacije i kvalifikacije u sektoru šumarstva. Domaćin sastanka, održanog u onlajn formatu, bio je projektni partner Grm Novo Mesto.

Agenda je bila puna sjajnih inicijativa i novina. Tako je, 15. aprila, nakon formalnih pozdrava projektnih partnera Grm Novo Mesto, javna konferencija poslužila je kao savršena prilika za svakog partnera da predstavi pregled postojećih sertifikata i kvalifikacija na nacionalnom nivou, ističući kako zakonske tako i aspekte obuke. Dalje, razgovarano je i o pojedinostima u pogledu standardizacije u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Sastanku su se pridružili šumarski tehničari i treneri iz 5 evropskih zemalja (Italija, Rumunija, Slovenija, Hrvatska, Austrija) koji rade u partnerskim organizacijama projekta.

Bezbednost na radnom mestu, sertifikacija, održivost i inovacije i uključivanje žena u šumarski sektor

Nastavljajući dalje, glavni fokus o kojem se razgovaralo drugog dana bio je razvoj priručnika za standardizaciju kompetencija šumarskih radnika. Tehnička knjiga zapravo predstavlja jedan od glavnih rezultata projekta. Detaljno će prikupiti sve dobre prakse proistekle iz projekta, uključujući: sigurnost na radnom mestu, sertifikaciju, održivost i inovacije i uključivanje žena u šumarski sektor. Priručnik će takođe sadržati uporednu analizu programa obuke u šumarstvu između 5 zemalja partnera projekta, ističući snage i nedostatke; dok predlaže preporuke i sugestije za postizanje evropske standardizacije šumarske obuke.

Iz opšte perspektive, partneri su razgovarali o tome koja su bila glavna pitanja u okviru projekta; kako razviti priručnik, istovremeno definišući ključne tačke publikacije i mogući indeks. Posebno je pažnja posvećena uporednoj analizi. Otuda, kroz interaktivni brejnstorming, partneri su razmišljali i definisali koji su glavni ciljevi kojima se treba baviti u publikaciji; i koji su ciljevi koje žele postići.

Konačno, partneri su počeli da razgovaraju i razmišljaju o metodologiji i aktivnostima koje će uslediti.

Na kraju, ali ne najmanje važno, pomenuti aspekti će se dalje analizirati na sledećem sastanku zakazanom za maj. Pridružite nam se i ne propustite novosti!

Treći transnacionalni sastanak organizovan u okviru FOREST projekta održana je 15. i 16. aprila, sa fokusom na temu sertifikacije i kvalifikacije u sektoru šumarstva. Domaćin sastanka, održanog u onlajn formatu, bio je projektni partner Grm Novo Mesto.

Agenda je bila puna sjajnih inicijativa i novina. Tako je, 15. aprila, nakon formalnih pozdrava projektnih partnera Grm Novo Mesto, javna konferencija poslužila je kao savršena prilika za svakog partnera da predstavi pregled postojećih sertifikata i kvalifikacija na nacionalnom nivou, ističući kako zakonske tako i aspekte obuke. Dalje, razgovarano je i o pojedinostima u pogledu standardizacije u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Sastanku su se pridružili šumarski tehničari i treneri iz 5 evropskih zemalja (Italija, Rumunija, Slovenija, Hrvatska, Austrija) koji rade u partnerskim organizacijama projekta.

Bezbednost na radnom mestu, sertifikacija, održivost i inovacije i uključivanje žena u šumarski sektor

Nastavljajući dalje, glavni fokus o kojem se razgovaralo drugog dana bio je razvoj priručnika za standardizaciju kompetencija šumarskih radnika. Tehnička knjiga zapravo predstavlja jedan od glavnih rezultata projekta. Detaljno će prikupiti sve dobre prakse proistekle iz projekta, uključujući: sigurnost na radnom mestu, sertifikaciju, održivost i inovacije i uključivanje žena u šumarski sektor. Priručnik će takođe sadržati uporednu analizu programa obuke u šumarstvu između 5 zemalja partnera projekta, ističući snage i nedostatke; dok predlaže preporuke i sugestije za postizanje evropske standardizacije šumarske obuke.

Iz opšte perspektive, partneri su razgovarali o tome koja su bila glavna pitanja u okviru projekta; kako razviti priručnik, istovremeno definišući ključne tačke publikacije i mogući indeks. Posebno je pažnja posvećena uporednoj analizi. Otuda, kroz interaktivni brejnstorming, partneri su razmišljali i definisali koji su glavni ciljevi kojima se treba baviti u publikaciji; i koji su ciljevi koje žele postići.

Konačno, partneri su počeli da razgovaraju i razmišljaju o metodologiji i aktivnostima koje će uslediti.

Na kraju, ali ne najmanje važno, pomenuti aspekti će se dalje analizirati na sledećem sastanku zakazanom za maj. Pridružite nam se i ne propustite novosti!