Počevši od 2008. godine, a zasnovan na pristupu odozdo prema gore, ideja koja stoji iza Sporazuma gradonačelnika je okupiti hiljade lokalnih realnosti posvećenih pretvaranju evropskog zakonodavstva o klimi i energiji u konkretne akcije, poput cilja smanjenja stakleničkih gasova od 40% u EU do 2030.

Sa više od 10.000 potpisnika i raširen među 53 zemlje, „Sporazum gradonačelnika“ je najveća svetska inicijativa usredsređena na klimatske i energetske akcije.

Poziv za nagrade ‘Grad u središtu pažnje’ je sjajna prilika da se pokaže postignuti napredak i postane referentni primer za celu zajednicu Sporazuma i šire!

Dalje, poziv je otvoren do 16. avgusta 2021., omogućavajući gradovima i gradonačelnicima da podele svoja iskustva, napredak i strategije u pogledu klimatskog i energetskog zakonodavstva.


Prijavite se i neka vaš grad bude referentni primer za celu zajednicu Sporazuma


Konkretno, primenjuju se uslovi - da mogu učestvovati samo potpisnici koji su se obavezali na ciljeve ublažavanja i prilagođavanja do 2030. godine. Ipak, ovo je sjajana prilika da učestvujete ili se pridružite inicijativi i pripremite za sledeći poziv. Što se tiče pobednika, evo odnosa iza:

  • 1 potpisnik male veličine (<10 000 stanovnika)
  • 1 potpisnik srednje veličine (10.000 - 250.000 stanovnika)
  • 1 potpisnik velike veličine (> 250.000 stanovnika)

Ako ste zainteresovani za prijavu, posetite web stranicu