Pridružite se ALDA-i da biste bili uključeni u Konferenciju o budućnosti Evrope 

Ove godine, 9. maja, proslavili smo „Dan Evrope“, ali taj dan takođe je označio početak jednog od najznačajnijih događaja naše demokratske istorije: pokretanja Konferencije o budućnosti Evrope (CoFoE), sa uvodnim zasedanjem održanim - u hibridnom formatu - u Evropskom parlamentu, u Strazburu.

Ipak, šta je Konferencija o budućnosti Evrope ?

Konferencija (CoFoE) predstavlja priliku svim evropskim građanima da razgovaraju i raspravljaju o izazovima i prioritetima o budućem putu koji Evropa treba da sledi. Dakle, ideja koja stoji iza toga je da sve tri institucije - bilo da su to Evropski parlament; Savet i Komisija - saslušaju građane Evrope, njihove ideje i predloge što se tiče budućnosti Evrope.

I dalje ostaje jedno pitanje: „Kako se ljudi mogu aktivno pridružiti konferenciji?“

Na osnovu pristupa odozdo i orijentisanog na građane , građani mogu učestvovati na nekoliko konferencija i događaja, podeljenih u teme. Polazeći od višejezične digitalne platforme građani će imati mogućnost da podele svoje ideje; organizujte događaje pridružujući se nekima od njih koji su već dostupni na participativnom prostoru na mreži .

Pored toga, paneli evropskih građana , koje organizuje Evropska komisija, okupljaće predstavnike u pogledu starosti građana, socioekonomskog porekla, pola i porekla; oni će se redovno okupljati i pružati doprinose plenarnom sastanku konferencije.

Do kraja konferencije imamo mogućnost da predložimo EVROPU KOJU ŽELIMO!

ALDA će vam pružiti priliku da budete deo Konferencije, podižući svoj glas i glas građana da Evropu učinimo onom koju želimo.

Ključne teme kojima će se baviti su:

  • Klimatske promene i životna sredina
  • Zdravlje
  • Jača ekonomija, socijalna pravda i radna mesta
  • Jača Evropska unija u svetu
  • Vrednosti, prava, vladavina zakona i sigurnost
  • Digitalna transformacija
  • Evropska demokratija
  • Migracija
  • Obrazovanje, kultura, omladina i sport
  • Ostale ideje

 Ako ste lokalna vlast:

Možete se pridružiti ALDA-i i učestvovati u našim projektima i biti deo naših radnih grupa, koje su zvanično registrovane kao konsultacije na zvaničnoj veb stranici Evropske komisije

Možete kontaktirati ALDA-u za pomoć pri registraciji na službenoj platformi CoFoE, organizovati događaj i razraditi preporuke. Pomoći ćemo Vam da podignete svoj glas. Recite nam za šta ste zainteresovani popunjavanjem ovog OBRASCA ili pisanjem na email alda@alda-europe.eu

 

Korisni linkovi:

Pogledajte Članove lokalnih samouprava ALDA

Otkrijte i Pridružite se Generalna skupština ALDA i Radne grupe

Ako ste udruženje ili grupa civilnog društva

Možete se pridružiti ALDA-i i učestvovati u našim projektima i biti deo naših radnih grupa, koje su zvanično registrovane kao konsultacije na zvaničnoj veb stranici Evropske komisije

Možete kontaktirati ALDA-u za pomoć pri registraciji na službenoj platformi CoFoE, organizovati događaj i razraditi preporuke. Pomoći ćemo Vam da podignete svoj glas. Recite nam za šta ste zainteresovani popunjavanjem ovog OBRASCA ili pisanjem na email alda@alda-europe.eu

 

Korisni linkovi:

Pogledajte Organizacije civilnog društva članice ALDA

Otkrijte i Pridružite se Generalna skupština ALDA i Radne grupe

 Ako ste državljanin:

Možete biti deo konsultacija, predstaviti svoj predlog i uključiti se u diskusije o jednom ili više gore pomenutih ključnih pitanja. Ako ste zainteresovani da igrate aktivnu ulogu u procesu konsultacija koji je uspostavila ALDA, popunite ovaj OBRAZAC i navedite oblasti koje Vas zanimaju.

Za više informacija napišite e-mail na alda@alda-europe.eu

ALDA, pored radnih grupa koje uključuju članove, planira, u saradnji sa programom Komiteta regiona i Bertelsmannove fondacije , niz konsultacija koje će trajati mesto u narednim mesecima i biće zvanično registrovano na platformi CoFoE.

Štaviše, ALDA je jedan od članova Upravnog odbora Konvencija civilnog društva za budućnost Evrope koja je predstavljena sa 5 mesta na Plenarna sednica konferencije i koja se okuplja nekoliko puta radi prikupljanja ideja i sugestija evropskih građana, uključujući vaše ideja, takođe!

ALDA takođe organizuje niz događaja i konsultacija zahvaljujući svojim mrežama, a posebno European Movement International , Evropski pokret Italija , Evropski pokret Francuska i Evropski federalistički pokret Italije.