Da li ste lokalna vlast, omladinska organizacija civilnog društva ili udruženje koje je osjetljivo na održivu proizvodnju i obrasce potrošnje hrane i želi raditi s mladima? Imate priliku da svoju aktivnost finansirate iz projekta Food Wave!

Koji je glavni cilj poziva za podnošenje prijedloga?

" projekta Food Wave " – sufinansiran od strane EU u okviruPrograma za razvojno obrazovanje i podizanje svijesti (DEAR) promovira ga Općina Milano zajedno sa ActionAid Italia, ACRA, Mani Tesi Onlus i 25 projektnih partnera u 16 zemalja, uključujući ALDA – podržat će lokalne onicijative u području ponašanja u pogledu potrošnje hrane prihvatljive za klimu i uključiti manje omladinske organizacije koje su zainteresovane da se pridruže, ali nemaju potrebna sredstva za to.

Prvi poziv za podnošenje prijedloga projekta Food Wave okrenut je i upućen malim organizacijama civilnog društva predvođenim mladima koje promoviraju održive modele proizvodnje i potrošnje u borbi protiv klimatskih promjena, dok je drugi poziv upućen gradovima i općinama. Sada je vrijeme za treći poziv upućen lokalnim vlastima, omladinskim organizacijama civilnog društva ili udruženjima da podrže inicijative na lokalnom nivou u oblasti ponašanja u pogledu potrošnje hrane prihvatljive za klimu!

Ne propustite priliku da učestvujete, jer će biti finansirano najmanje 5 projekata!

Koji je glavni cilj poziva za podnošenje prijedloga?

Projekat će održavati aktivnosti koje su razvile partnerstvo lokalnih vlasti, omladinske organizacije civilnog društva ili udruženja koja se bave temom održive potrošnje i proizvodnje hrane i usmjerene na mlade (15-35 godina).

Svaki dostavljeni prijedlog mora biti maksimalno 15.000 EUR.. Svaki aplikant će imati koristi od finansiranja od 75% od ukupnog iznosa akcije maksimalno do 11.250,00 € Eur. Budžet predstavljen u bilo kojem podnijetom prijedlogu mora biti maksimalno 15.000 EUR (finansiranje akcije maksimalno do 11.250,00 € Eur) i min 9.600 EUR (finansiranje maksimalno do 7.200,00 € Eur).

Preostalih 25% akcije će svaki aplikant obezbijediti kao sufinansiranje. % finansiranja i sufinansiranja uvijek ostaju isti čak i ako je ukupni trošak predložene akcije manji od 15.000 EUR. Generalna aktivnost koju sprovodi Podnosilac može biti veća od 15.000 EUR, ali će u ovom slučaju preostali budžet ukupnih troškova prijedloga biti pokriven sopstvenim finansijskim sredstvima Podnosioca prijave.

Koji je tematski fokus poziva?

Svaka predložena akcija treba da se bavi neksusom između hrane i klimatskih promjena! Različite vrste aktivnosti mogu biti kvalifikovane za podgrant: aktivnosti u školi, komunikacijske aktivnosti, aktivnosti promocije i širenja, aktivnosti podizanja svijesti, obuke, umjetnički projekti i inicijative, inicijative protiv rasipanja hrane itd.


FOOD WAVE poziv za podnošenje prijedloga bit će otvoren do 16. juna 2023. godine


Kada i gdje se projekat može implementirati?

Faza implementacije će biti između 1. jula 2023. i 30. oktobra 2023. Aktivnosti se moraju odvijati u jednoj od sljedećih država članica EU: Belgija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Grčka, Mađarska, Italija, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija.

Ko se može prijaviti?

Prijedlozi projekata mogu biti predstavljeni od strane partnerstva od najmanje 2 lokalne vlasti, omladinske organizacije civilnog društva ili udruženja koja će zajedno raditi na izradi zajedničkog prijedloga. Mala mreža će izabrati „vođu projekta“ koji će poslati aplikaciju.

Kako se prijaviti?

Pročitajte cijeli poziv za podnošenje prijedloga kako biste imali sve informacije o pozivu i načinu prijave!

Poziv će biti otvoren od 13. maja do 16. juna.

Izbori za Međunarodnu komisiju za evaluaciju će biti održani od 16. do 29. juna.

Ovo je linka za slanje vaše prijave..

Aplikanti će dobiti podršku tima Food Wavea tokom procesa pisanja prijedloga. Sva pitanja vezana za ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata i modaliteta učešća moraju biti upućena na sljedeću e-mail adresu: catchthewave@alda-europe.eu

Pratite Food Wave Facebooku i Instagram stranice da budete u toku!

#CatchTheWave i predvodi promjenu!

 

🇬🇧 Pročitajte poziv za podnošenje prijedloga

🇬🇧 Aneks II – Deklaracija časti

🇬🇧 Annex II – Declaration of Honour

🇬🇧 Memorandum razumjevanja

🇬🇧 Prijavite se na Poziv koristeći Google obrazac koji je dostupan ovdje

🇬🇧 Pregled Google obrasca

 

***

 

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian