Prvog dana ALDA festivala i Generalne skupštine, 7. juna, Tematski centar Udruženja "Osnaživanje i obrazovanje mladih", koji radi na povećanju participacije mladih i podsticanju mogućnosti obrazovanja i učenja za mlade, organizuje dva zadivljujuća događaja u okviru projekta TALE i P-CUBE u Maison Hap-u, Brisel (Belgija). 

U okviru projekta TALE, finansiranog od strane Evropskog parlamenta i fokusiranog na izbore EU 2024., te na inicijativu mladih građana i kreatora promjena, 7. juna u 14 sati (CEST) održaće se TALE World Café. 

Ovaj događaj, moderiran od strane Evropska prijestolnica demokratije, predstavlja priliku za razmjenu relevantnih informacija o predstojećim izborima za EU 2024. sa zainteresovanim stranama i građanima, o podizanju svijesti o ključnim prioritetima EU, vrijednostima i institucijama i o njihovom aktivnom uključivanju u demokratske procese.


Pridružite nam se na ALDA festivalu i Generalnoj skupštini kako bismo razgovarali o važnim temama kao što su mladi i digitalizacija!


Osim toga, ALDA-in Tematski centar „Osnaživanje i obrazovanje mladih“ - će također održati međunarodnu završnu konferenciju projekta P-CUBE -, koja će se održati 7.juna od 16. do 17.30 (CEST). 

Ovaj događaj će se fokusirati na digitalno obrazovanje, s posebnim osvrtom na 2023. kao „Evropsku godinu vještina“ i na „digitalizaciju“ kao jedan od stubova programa Erasmus+. Ovu temu će predstaviti gospođa Marta Markowska, službenica za politiku digitalnog obrazovanja u Generalnoj direkciji za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (DG EAC) – Evropska komisija.

Nakon toga, na okruglom stolu biće predstavljene tri konkretne studije slučaja od strane platforme za dugotrajno učenje, ALL DIGITAL, Science for Democracy, i ALDA-e, koje se odnose na digitalne veštine, digitalno obrazovanje i igre, nudeći poseban fokus na igrici P-CUBE. 

Cijeli program ALDA festivala i Generalne skupštine pročitajte klikom ovdje.  

 

***

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian