Ažuriranje reforme javne uprave i lokalne samouprave u zemljama Istočnog partnerstva ” pripremila Podgrupa za reformu lokalne uprave i javne uprave Radne skupine 1 EAP-a za CSF.

Objavljivanje

Ažuriranje reforme javne uprave i lokalne samouprave u zemljama Istočnog partnerstva ” pripremila Podgrupa za reformu lokalne uprave i javne uprave Radne skupine 1 EAP-a za CSF.

Ovo je prilagođeni element naslova.