POLITIKA I ZAKONODAVNI OKVIR ZA SUDJELOVANJE MLADIH NA BALKANU. USPOREDNI PREGLED I ANALIZA. Publikacija koju je pripremio istraživački tim pod vodstvom Slađane Petković i Marijane Rodić u prosincu 2015

Objavljivanje

POLITIKA I ZAKONODAVNI OKVIR ZA SUDJELOVANJE MLADIH NA BALKANU. USPOREDNI PREGLED I ANALIZA. Publikacija koju je pripremio istraživački tim pod vodstvom Slađane Petković i Marijane Rodić u prosincu 2015

Objavljivanje