2022

2022. će doneti sjajne nove korake i aktivnosti za “PART-Y” projekat! Hajde da ih pogledamo zajedno.

“Kallipolis”, vodeći partner, će razvijati drugi intelektualni rezultat projekta, odnosno Metodologiju učenja o kreiranju mesta putem dizajnerskog razmišljanja, koja ima za cilj da preoblikuje dizajn razmišljanja primenom na kreiranje mesta u urbanim prostorima, sa ciljem da se garantuje jednak pristup i korist za devojčice i dečake.

Slično tome, partneri će takođe nastaviti sa obukama kako bi saznali više o metodi i tehnici „promišljanja dizajna“. U međuvremenu, neki nacionalni i međunarodni događaji će omogućiti partnerima da upoznaju javnost sa rezultatima i ishodima projekta.

Ali šta je do sada urađeno? Uprkos pandemiji COVID-19, 2021. je bila godina ispunjena aktivnostima za projekat “PART-Y”.


2022. će doneti sjajne nove korake i aktivnosti za “PART-Y” projekat


Nakon početnog onlajn sastanka u martu, osam partnera se sastalo tri puta radi upravljanja i obuka na kojima su kroz studijske posete naučili više o kreiranju mesta i gradova koji su rodno ravnopravni. Zbog zdravstvene krize, sastanci se održavaju onlajn. Ipak, partneri su mogli da se sretnu licem u lice po prvi put u Madridu u oktobru 2021.

Pored toga, organizovane su aktivnosti u omladinskim centrima u vlasništvu opština Trst i Kopar. Ove radionice će se koristiti za implementaciju i testiranje metodologija proučavanih tokom obuka; omogućavajući partnerima da prikupe mišljenja mladih o njihovim mogućnostima da dobiju svoje mesto i ulogu u projektima.

ALDA je kreirala intelektualni rezultat prvog projekta: Priručnik za izgradnju komunikacijske kampanje za mlade i inkluzivnog kreiranja mesta namenjene mladima i opštinama koje žele da budu uključene u akcije stvaranja mesta. Rezultati su distribuirani tokom jednomesečnog PART-Y Festivala ulične umetnosti čiji je domaćin bio Trst, Italija.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, u oktobru su partneri takođe imali odličnu priliku da predstave prve rezultate projekta i Priručnik tokom Nedelje regiona i gradova Evropske unije 2021. (pogledajte naš prethodni članak).

Na osnovu ovih sjajnih inicijativa, 2022. će biti još bolja, a “PART-Y” partneri su spremni da sa velikom energijom započnu novu godinu!

 

***
Pratite projekat na društvenim mrežama:
Facebooku
Twitteru
LinkedIn-u

[“PART-Y” PRIRUČNIK – Uskoro dostupan
“PART-Y TOOLBOX” – Uskoro dostupan]