Akcije za reformu medijskog sektora u Kirgistanu nastavljaju se, kao nikada do sada ... sa Medijskim Dijalogom!

S jedne strane, kampanju protiv govora mržnje - #ChallengeHate - pokrenuli su 6. septembra Vestminsterska fondacija za demokratiju (VFD) i Institut za građanski razvoj. Takva kampanja dolazi upravo uoči parlamentarnih izbora u zemlji. Projekat Medijski dijalog želi da iskoristi moć medija u zaštiti izbora bez sukoba.

Iz tog razloga, prošle srede, 8. septembra, Alekandru Coica, regionalni koordinator ALDA-e za istočnu Evropu i Centralnu Aziju, održao je niz nadzornih poseta sa korisnicima grantova, sa ciljem da stimuliše veći uticaj na lokalnom i nacionalnom nivou.


Sprovedene akcije omogućile su testiranje alternativnih strategija razvoja poslovanja u medijskom sektoru


Ovi grantisti su sproveli projekte u oblasti medijskog preduzetništva u Kirgistanu i sprovedene akcije su omogućile da se testiraju alternativne strategije razvoja poslovanja u medijskom sektoru i na taj način pokažu njihovu efikasnost.

Sastancima je prisustvovalo nekoliko organizacija, kao što su „TV akademija“, LLC „Tentek“, LLC „Bakai Nur Mega“ (Next TV), PF „New media“ (Temirov Live).