U okviru koordinacije Klastera lokalne i participativne demokratije projekta PCPA, uspostavlјenog sa tuniskim izviđačima, ALDA je organizovala trening seminar kojise održavao od11. do 13. decembra 2020. godine u Hamametu u Tunisu.

Projekat PCPA – “Programme concerté pluri-actifs/active multi-actors” najveća je mreža francusko-tuniskih udruženja. Klaster lokalna i participativna demokratija pokriva 15 guvernorata i mobiliše 30 tuniskih udruženja, kao i 7 između udruženja i francuskih odelјenja.

„Jedinstveni trening osnaživanja o tehnici komunikacije i principima andragogije“

Ovaj seminar bio je deo ciklusa od tri treninga za kandidate iz udruženja članova klastera. Prva sesija bila je posvećena "„Uvodu u inženjerski trening“. ".

Naš trener gospođa Sihem Sehli je maestralno vodila kurs, koji je održan u prijatnoj atmosferi pouzdanih i prijatelјskih odnosa između različitih učesnika, od kojih se većina već poznavala. Doprinosi učesnika pokazali su veliko interesovanje za sadržaj koji je dostavila gospođa Sehli, koji se fokusirao na sledeće teme: uvod u sesiju obuke,tehnike komunikacije i koncept andragogije .

Tokom trodnevnog rada, dvadeset učesnika je imalo priliku da savlada teorijske alate kursa kao i da izvodi vežbe usmenih govora koje je trener neprekidno pratio i ocenjivao.

Imajte na umu da je ovaj ciklus obuka tek počeo, s obzirom na to da će se preostale dve sesije sprovesti u narednih nekoliko meseci!

Nakon ovih sesija za izgradnju kapaciteta, ALDA planira da organizuje obuke i lično za administrativno osoblje u prostorijama lokalnih samouprava, kao i za izabrane zvaničnike i aktere civilnog društva iz niza izabranih opština.

U okviru koordinacije Klastera lokalne i participativne demokratije projekta PCPA, uspostavlјenog sa tuniskim izviđačima, ALDA je organizovala trening seminar kojise održavao od11. do 13. decembra 2020. godine u Hamametu u Tunisu.

Projekat PCPA – “Programme concerté pluri-actifs/active multi-actors” najveća je mreža francusko-tuniskih udruženja. Klaster lokalna i participativna demokratija pokriva 15 guvernorata i mobiliše 30 tuniskih udruženja, kao i 7 između udruženja i francuskih odelјenja.

„Jedinstveni trening osnaživanja o tehnici komunikacije i principima andragogije“

Ovaj seminar bio je deo ciklusa od tri treninga za kandidate iz udruženja članova klastera. Prva sesija bila je posvećena "„Uvodu u inženjerski trening“. ".

Naš trener gospođa Sihem Sehli je maestralno vodila kurs, koji je održan u prijatnoj atmosferi pouzdanih i prijatelјskih odnosa između različitih učesnika, od kojih se većina već poznavala. Doprinosi učesnika pokazali su veliko interesovanje za sadržaj koji je dostavila gospođa Sehli, koji se fokusirao na sledeće teme: uvod u sesiju obuke,tehnike komunikacije i koncept andragogije .

Tokom trodnevnog rada, dvadeset učesnika je imalo priliku da savlada teorijske alate kursa kao i da izvodi vežbe usmenih govora koje je trener neprekidno pratio i ocenjivao.

Imajte na umu da je ovaj ciklus obuka tek počeo, s obzirom na to da će se preostale dve sesije sprovesti u narednih nekoliko meseci!

Nakon ovih sesija za izgradnju kapaciteta, ALDA planira da organizuje obuke i lično za administrativno osoblje u prostorijama lokalnih samouprava, kao i za izabrane zvaničnike i aktere civilnog društva iz niza izabranih opština.