Od 3. do 7. oktobra 2022. godine, Antonella Valmorbida, generalna sekretarka ALDA-e, boravila je u Tlemcenu, Alžir, kako bi realizirala treći krug aktivnosti izgradnje kapaciteta lokalnih vlasti o dobrom upravljanju i angažmanu građana.

Nakon ranijeg uspješnog iskustava, gospođa Valmorbida se vratila u zemlju kako bi održala treninge na visokom nivou, o participativnoj demokratiji, kao dio programa podrške lokalnoj participativnoj demokratiji i društvenoj odgovornosti, , započetog još 2017. godine.

Program valorizira važnost angažmana građana u strateškom razvoju i politikama usmjerenim na rješavanje problema.


ALDA se vratila u Alžir na treći krug aktivnosti izgradnje kapaciteta za lokalne vlasti o participativnoj demokratiji


Odabrana od strane SOFRECO, vodeće svjetske konsultantske kompanije sa mandatom Ministarstva unutarašnjih poslova Alžira i uz podršku Evropske Komisije, gospođa Valmorbida, zajedno s još dva stručnjaka, g. Mohamedom Sakrijem i g. Moufidom Ouselatijem, predvodila je formiranje 45 uprava Daira, teritorijalnih administrativnih jedinica poznatih na engleskom kao 'okruzi'. Do kraja 2022. godine predviđena je edukacija za ukupno 270 šefova Daira.

Ovaj treći krug aktivnosti jača već solidnu saradnju između zemlje i asocijacije, što svjedoči o ulozi ALDA-e kao pouzdanog i specijalizovanog partnera ne samo u Evropi već i na području Mediterana.

ALDA je zaključila ovu plodnu i intenzivnu sedmicu sa spremnošću da i dalje njeguje ovo partnerstvo u budućnosti i da nastavi s podsticanjem demokratije na lokalnom nivou i izgradnjom otpornih zajednica diljem svijeta.

 

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian