ALDA na Milanskoj digitalnoj nedelji

Naši članovi, partneri i sledbenici vrlo dobro znaju kako je „aktivno učešće građana" u razvoju i održavanju demokratije presudan aspekt u misiji ALDA-e. Ipak, ALDA je vrlo svesna izazova sa kojima se mora suočiti svaki građanin i svaka lokalna zajednica. Zbog toga, kada razvija svoje projekte, ima jasnu viziju koji ciljevi moraju biti postignuti da bi sejali seme promena.

U svetlu ovoga, sve veće prisustvo tehnologije ima nesporni uticaj na naše živote i utiče na način života svakog od nas, građana takozvane digitalne era.

Stoga se naša generalna sekretarka Antonella Valmorbida 18. marta aktivno pridružila onlajn događaju koji je promovisao grad Milano: Milanska digitalna nedelja kako bi podelila iskustvo i viziju ALDA-e u ovoj oblasti.

Dolazi samo od sebe da kada se razgovara o tehnologiji i digitalnim alatima ne treba zaboraviti spomenuti projekat APProach. Pod vođstvom ALDA-e i u partnerstvu sa gradom Milanom, APProach je pilot projekat koji cilja evropske mobilne građane, odnosno građane EU sa prebivalištem u nekoj drugoj zemlji EU, kako bi im pomogao da imaju bolju komunikaciju sa svojim gradom domaćinom. Među glavnim dostignućima projekta moramo spomenuti razvoj digitalnog ekosistema čiji je cilj pružanje pomoći i podrška mobilnim građanima EU u upoznavanju sa njihovim novim gradom i pristupu osnovnim uslugama. Takva platforma razvijena je prema participativnom pristupu, zahvaljujući aktivnom učešću mobilnih građana EU i naših partnerskih gradova, a to su Eterbek (Belgija), Milano (Italija), Nea Smirni (Grčka), Pariz (Francuska), Vejle (Danska), Lisabon (Portugalija), Amsterdam (Holandija) i Varšava (Poljska). (više o projektu ovde).

„Razvoj demokratije je razvoj samog grada“

Pod nazivom „APProach: Evropski građani, digitalno i učešće”, panel Milanske digitalne nedelje održao se prošlog četvrtka. Na samom početku, gospodin Lipparini, savetnik za učešće, aktivno građanstvo, otvorene podatke; Zajedno sa g. Mauricijom Molinarijem, šefom kancelarije Evropskog parlamenta u Milanu i gospođom Robertom Koko, savetnicom za digitalnu transformaciju i civilne usluge, održali su uvodne reči, ističući pritom sjajan primer projekta APProach tokom široke rasprave o digitalizaciji.

Dalje, gospođa Emanuala Vita iz grada Milan takođe je podsetila na važnost dijaloga između šest gradova uključenih u projekat, kao i na učešće građana za uspeh „APProach-a". Slično tome, gospodin Paolo Sabatini spomenuo je kako je evropska krilatica „ujedinjeni u različitosti” nadahnjujući vodič za omogućavanje pristupačnijih života mnogih međunarodnih građana u Milanu: grad pojačava digitalizaciju usluga kako bi bio bliži svojim građanima.

Konačno, ovaj događaj je poslužio kao odlična platforma za razmenu ideja, percepcija i iskustava o odnosu između grada, građana i lokalne zajednice. Kao što je spomenula generalna sekretarka ALDA-e, važno je naglasiti da je „razvoj demokratije razvoj samog grada i njegovo učešće“. Ova tri aspekta su međusobno povezana i kako pokazuje projekat APProach, digitalni alati mogu olakšati da se postane deo grada. Zbog toga su takvi projekti danas od suštinskog značaja za razvoj aktivnog i participativnog društva.

Dragocene doprinose za razmišljanje dali su i:

 • Ana Lisa Boni (Segretaria generale di EUROCITIES)
 • Leda Guidi (Fondazione Innovazione Urbana Bologna)
 • Edoardo Montenegro (Creative Business Cup)
 • Jacopo Rangone (PC4U)

To watch the online event click here (italian only)

Naši članovi, partneri i sledbenici vrlo dobro znaju kako je „aktivno učešće građana" u razvoju i održavanju demokratije presudan aspekt u misiji ALDA-e. Ipak, ALDA je vrlo svesna izazova sa kojima se mora suočiti svaki građanin i svaka lokalna zajednica. Zbog toga, kada razvija svoje projekte, ima jasnu viziju koji ciljevi moraju biti postignuti da bi sejali seme promena.

U svetlu ovoga, sve veće prisustvo tehnologije ima nesporni uticaj na naše živote i utiče na način života svakog od nas, građana takozvane digitalne era.

Stoga se naša generalna sekretarka Antonella Valmorbida 18. marta aktivno pridružila onlajn događaju koji je promovisao grad Milano: Milanska digitalna nedelja kako bi podelila iskustvo i viziju ALDA-e u ovoj oblasti.

Dolazi samo od sebe da kada se razgovara o tehnologiji i digitalnim alatima ne treba zaboraviti spomenuti projekat APProach. Pod vođstvom ALDA-e i u partnerstvu sa gradom Milanom, APProach je pilot projekat koji cilja evropske mobilne građane, odnosno građane EU sa prebivalištem u nekoj drugoj zemlji EU, kako bi im pomogao da imaju bolju komunikaciju sa svojim gradom domaćinom. Među glavnim dostignućima projekta moramo spomenuti razvoj digitalnog ekosistema čiji je cilj pružanje pomoći i podrška mobilnim građanima EU u upoznavanju sa njihovim novim gradom i pristupu osnovnim uslugama. Takva platforma razvijena je prema participativnom pristupu, zahvaljujući aktivnom učešću mobilnih građana EU i naših partnerskih gradova, a to su Eterbek (Belgija), Milano (Italija), Nea Smirni (Grčka), Pariz (Francuska), Vejle (Danska), Lisabon (Portugalija), Amsterdam (Holandija) i Varšava (Poljska). (više o projektu ovde).

„Razvoj demokratije je razvoj samog grada“

Pod nazivom „APProach: Evropski građani, digitalno i učešće”, panel Milanske digitalne nedelje održao se prošlog četvrtka. Na samom početku, gospodin Lipparini, savetnik za učešće, aktivno građanstvo, otvorene podatke; Zajedno sa g. Mauricijom Molinarijem, šefom kancelarije Evropskog parlamenta u Milanu i gospođom Robertom Koko, savetnicom za digitalnu transformaciju i civilne usluge, održali su uvodne reči, ističući pritom sjajan primer projekta APProach tokom široke rasprave o digitalizaciji.

Dalje, gospođa Emanuala Vita iz grada Milan takođe je podsetila na važnost dijaloga između šest gradova uključenih u projekat, kao i na učešće građana za uspeh „APProach-a". Slično tome, gospodin Paolo Sabatini spomenuo je kako je evropska krilatica „ujedinjeni u različitosti” nadahnjujući vodič za omogućavanje pristupačnijih života mnogih međunarodnih građana u Milanu: grad pojačava digitalizaciju usluga kako bi bio bliži svojim građanima.

Konačno, ovaj događaj je poslužio kao odlična platforma za razmenu ideja, percepcija i iskustava o odnosu između grada, građana i lokalne zajednice. Kao što je spomenula generalna sekretarka ALDA-e, važno je naglasiti da je „razvoj demokratije razvoj samog grada i njegovo učešće“. Ova tri aspekta su međusobno povezana i kako pokazuje projekat APProach, digitalni alati mogu olakšati da se postane deo grada. Zbog toga su takvi projekti danas od suštinskog značaja za razvoj aktivnog i participativnog društva.

Dragocene doprinose za razmišljanje dali su i:

 • Ana Lisa Boni (Segretaria generale di EUROCITIES)
 • Leda Guidi (Fondazione Innovazione Urbana Bologna)
 • Edoardo Montenegro (Creative Business Cup)
 • Jacopo Rangone (PC4U)

To watch the online event click here (italian only)


March

Read or download our Newsletter

ENGFRAITASERRUSARA

Read or download our Newsletter

ENGFRAITASERRUSARA

Rekonstrukcija puta ka integraciji u EU

" Online Regional Thematic Network Forum and the Annual Network Conference organised by the Agencije lokalne demokratije Subotica and the consortium members of the “Regional Youth Compact for Europe” project took place on 25. and 26. of March 2021.

Širok spektar govornika i stručnjaka sa zapadnog Balkana predstavio je ideje koje sada mogu nadahnuti i transformisati našu budućnost.

Otprilike 50 učesnika prisustvovalo je virtuelnom sastanku, donoseći na svaku panel diskusiju različita iskustva i perspektive, kao što su: uloga tematskih mreža, demokratska kultura i regionalni izazovi pristupanja EU. Sve konferencije su svakodnevno emitovane na našoj Facebook stranici.

Regionalnu saradnju smatramo alatom koji nas približava Evropskoj uniji i doprinosi procesu pomirenja u regionu.

Projektom „Mladi Balkana za Evropu“ razvijeni su različiti oblici angažovanja mladih u lokalnom procesu donošenja odluka, ali i obrazovni alati za obuku u pogledu njihovog osnaživanja i pomoći da izađu na političko polje. Ove aktivnosti su deo našeg procesa i razvoja Balkanske mreže za lokalnu demokratiju, kao i razmene najboljih praksi; koristeći stručnost drugih zainteresovanih strana i jačajući regionalnu saradnju. Regionalnu saradnju smatramo alatom koji nas približava Evropskoj uniji i doprinosi procesu pomirenja u regionu.

Naše poruke koje dolaze sa lokalnog nivoa i šire se širom regiona su zaista važne.

Nataša Vučković, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju i članica Upravnog odbora ALDA-e, izjavila je: „I ranije smo bili usredsređeni na nekoliko stvari: na lokalnu demokratiju i omladinsko organizovanje i na lokalne organizacije. Sada smo se takođe usredsredili na stvaranje uticaja na mlade ljude edukacijom, obukom i osnaživanjem na temu vladavine prava".

Ova aktivnost je organizovana u okviru „Mladi Balkana za Evropu“, trogodišnjeg projekta koji sprovode Fondacija Centar za demokratiju i 13 partnera. Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Balkanski fond za demokratiju.

" Online Regional Thematic Network Forum and the Annual Network Conference organised by the Agencije lokalne demokratije Subotica and the consortium members of the “Regional Youth Compact for Europe” project took place on 25. and 26. of March 2021.

Širok spektar govornika i stručnjaka sa zapadnog Balkana predstavio je ideje koje sada mogu nadahnuti i transformisati našu budućnost.

Otprilike 50 učesnika prisustvovalo je virtuelnom sastanku, donoseći na svaku panel diskusiju različita iskustva i perspektive, kao što su: uloga tematskih mreža, demokratska kultura i regionalni izazovi pristupanja EU. Sve konferencije su svakodnevno emitovane na našoj Facebook stranici.

We consider regional cooperation as a tool in bringing us closer to the European Union and in contributing to the reconciliation process in the region

Projektom „Mladi Balkana za Evropu“ razvijeni su različiti oblici angažovanja mladih u lokalnom procesu donošenja odluka, ali i obrazovni alati za obuku u pogledu njihovog osnaživanja i pomoći da izađu na političko polje. Ove aktivnosti su deo našeg procesa i razvoja Balkanske mreže za lokalnu demokratiju, kao i razmene najboljih praksi; koristeći stručnost drugih zainteresovanih strana i jačajući regionalnu saradnju. Regionalnu saradnju smatramo alatom koji nas približava Evropskoj uniji i doprinosi procesu pomirenja u regionu.

Naše poruke koje dolaze sa lokalnog nivoa i šire se širom regiona su zaista važne.

Nataša Vučković, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju i članica Upravnog odbora ALDA-e, izjavila je: „I ranije smo bili usredsređeni na nekoliko stvari: na lokalnu demokratiju i omladinsko organizovanje i na lokalne organizacije. Sada smo se takođe usredsredili na stvaranje uticaja na mlade ljude edukacijom, obukom i osnaživanjem na temu vladavine prava".

Ova aktivnost je organizovana u okviru „Mladi Balkana za Evropu“, trogodišnjeg projekta koji sprovode Fondacija Centar za demokratiju i 13 partnera. Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Balkanski fond za demokratiju.


Vebinari koji će na sjajan način privesti kraju projekat "APProach"

5, 11. i 25. marta 2021. godine, evropski projekat “APProach” bio je domaćin 3 vebinara i okupio sjajne govornike i stručnjake da vode zanimljive i poučne rasprave o državljanstvu, uticaju COVID-19 virusa na digitalne alate, nove oblike građanskog učešća, kao što je e-glasanje i mesto građanskog učešća u ovoj digitalnoj eri.

Hvala svim učesnicima i panelistima: Simon Delakorda, direktor - Institut za elektronsko učešće; Edoardo Guglielmetti, savetnik za urbani razvoj - Briselski komesar za Evropu i međunarodne organizacije; Jean-Francois Maljean, Chef de Projet - Contrat de Kuartier Durable - Opština Etterbeek (Administration communale Etterbeek); Dr W. Lewis Johnson, predsednik odbora, izvršni direktor i suosnivač - Alelo ; Vincent Morel, DSIN / STIN - Opština Pariz (Ville de Paris); Francesco Pala, šef Odeljenja generalnog sekretara - Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju; Antonela Valmorbida , generalna sekretarka - Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju; Daniela Vančić , menadžerka evropskog programa - Democracy International; Emanuela Vita , koordinatorka projekta - Opština Milano (Comune di Milano)

Tri dana velikih rasprava i diskusija za završnu konferenciju projekta „APProach“

Niste bili u mogućnosti da učestvujete na vebinarima? Da li želite da ponovo odgledate vebinare? Vebinari će biti dostupni na onlajn na  Facebook stranicu projekta APProach i na Facebooku i Youtube nalozima ALDA-e.

 

***

Počevši od aprila 2018. godine, projekat „APProach“ sufinansira program Evropske unije za prava, jednakost i građanstvo (REC), čiji je cilj da olakša cirkulaciju informacija prema mobilnim građanima EU kako bi efikasno ostvarili svoja prava u svom gradu domaćinu. Projekat „APProach“ radi na popunjavanju postojeće praznine koja ograničava vršenje građanskih prava građana ko-stvaranjem onlajn platforme, platforme „APProach“. Ovaj digitalni ekosistem je dizajniran uz aktivno učešće mobilnih građana EU i naših partnerskih gradova: Etterbeek (Belgija), Milan (Italija), Nea Smyrni (Grčka), Pariz (Francuska), Vejle (Danska), Lisabonu (Portugal), Amsterdam (Holandija) & Varšava (Poljska).

 

Za više informacija o projektu „APProach“

Kontakt e-mail adresa: approachproject@aldaintranet.org 

5, 11. i 25. marta 2021. godine, evropski projekat “APProach” bio je domaćin 3 vebinara i okupio sjajne govornike i stručnjake da vode zanimljive i poučne rasprave o državljanstvu, uticaju COVID-19 virusa na digitalne alate, nove oblike građanskog učešća, kao što je e-glasanje i mesto građanskog učešća u ovoj digitalnoj eri.

Hvala svim učesnicima i panelistima: Simon Delakorda, direktor - Institut za elektronsko učešće; Edoardo Guglielmetti, savetnik za urbani razvoj - Briselski komesar za Evropu i međunarodne organizacije; Jean-Francois Maljean, Chef de Projet - Contrat de Kuartier Durable - Opština Etterbeek (Administration communale Etterbeek); Dr W. Lewis Johnson, predsednik odbora, izvršni direktor i suosnivač - Alelo ; Vincent Morel, DSIN / STIN - Opština Pariz (Ville de Paris); Francesco Pala, šef Odeljenja generalnog sekretara - Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju; Antonela Valmorbida , generalna sekretarka - Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju; Daniela Vančić , menadžerka evropskog programa - Democracy International; Emanuela Vita , koordinatorka projekta - Opština Milano (Comune di Milano)

Tri dana velikih rasprava i diskusija za završnu konferenciju projekta „APProach“

Niste bili u mogućnosti da učestvujete na vebinarima? Da li želite da ponovo odgledate vebinare? Vebinari će biti dostupni na onlajn na  Facebook stranicu projekta APProach i na Facebooku i Youtube nalozima ALDA-e.

 

***

Počevši od aprila 2018. godine, projekat „APProach“ sufinansira program Evropske unije za prava, jednakost i građanstvo (REC), čiji je cilj da olakša cirkulaciju informacija prema mobilnim građanima EU kako bi efikasno ostvarili svoja prava u svom gradu domaćinu. Projekat „APProach“ radi na popunjavanju postojeće praznine koja ograničava vršenje građanskih prava građana ko-stvaranjem onlajn platforme, platforme „APProach“. Ovaj digitalni ekosistem je dizajniran uz aktivno učešće mobilnih građana EU i naših partnerskih gradova: Etterbeek (Belgija), Milan (Italija), Nea Smyrni (Grčka), Pariz (Francuska), Vejle (Danska), Lisabonu (Portugal), Amsterdam (Holandija) & Varšava (Poljska).

 

Za više informacija o projektu „APProach“

Kontakt e-mail adresa: approachproject@aldaintranet.org 


Ponovno povezivanje EU sa građanima: Konferencija o budućnosti Evrope

U periodu velikih izazova i novih globalnih poredaka vraćaju nam se u glavu neka od najstarijih pitanja za čovečanstvo: „Odakle dolazimo? Šta smo mi? Gde mi to idemo?"

Naročito je poslednje pitanje fundamentalno: Kakva će biti naša budućnost? I konkretnije, u vezi sa Evropskom unijom: kakva će biti budućnost Evrope i kako je oblikovati?  

Konferencija o budućnosti Evrope (CoFoE) ima specifičnu i stratešku funkciju odgovarajući na ta pitanja i u izgradnji naših daljih koraka.

Kao što se takođe podseća u Komunikaciji komisije prema evropskom parlamentu i savetu, u svetlu impresivnog broja građana koji glasaju na evropskim izborima 2019. (više od 200 miliona), poruka je prilično jasna: Evropljani traže veće učešće i žele aktivniju ulogu u oblikovanju budućnosti Evropske unije. Dakle, CoFoE mora biti savršena prilika da se građanima omogući da budu deo njega, odnosno da, - drugim rečima, budu aktivno uključeni.

Do sada je dnevni red konferencije sve samo ne prazan, pa je stoga već prepun ključnih pitanja kao što su: borba protiv klimatskih promena, ekonomija koja radi za ljude, promocija vrednosti EU, socijalna pravičnost, jednakost i inkluzivnost, kao i institucionalna pitanja vezana za demokratski proces i uspostavljanje transnacionalnih lista za izbore.

Da bi se postigli održivi, efikasni i dugoročni ciljevi, izuzetno je važno uključivanje građana

It comes every time clearer that, in order to reach sustainable, effective and long-lasting  goals, having citizens involved is extremely important, and in this sense the Konvencija civilnog društva o budućnosti Evrope plays a fundamental role. As already mentioned in our previous news (ovdje), ALDA has been not only actively involved since the very beginning, but it has also been an unresting promoter and key actor in joining the Civil Society Convention. Hence, Civil Society Europe, in cooperation with pan-Europeans organisations and associations and ALDA among those, is “working towards regenerating the European project around the shared values of Equality, Solidarity, Inclusiveness and Democracy”,  aiming at making the above-mentioned Convention into “the civil society interlocutor for the EU institutions". Clearly, this happens at the right moment and it is perfectly responding to the overall intentions of the Commission to encourage a stronger partnership between European policy-makers and European civil society. 

Još jednom, ALDA je počastvovana što je deo ovog velikog trenutka promena, preduzimajući najbolje akcije za budućnost Evrope, pružajući joj dugotrajnu stručnost, a nadahnuta doprinosom Evropske komisije.

U periodu velikih izazova i novih globalnih poredaka vraćaju nam se u glavu neka od najstarijih pitanja za čovečanstvo: „Odakle dolazimo? Šta smo mi? Gde mi to idemo?"

Naročito je poslednje pitanje fundamentalno: Kakva će biti naša budućnost? I konkretnije, u vezi sa Evropskom unijom: kakva će biti budućnost Evrope i kako je oblikovati?  

Konferencija o budućnosti Evrope (CoFoE) ima specifičnu i stratešku funkciju odgovarajući na ta pitanja i u izgradnji naših daljih koraka.

Kao što se takođe podseća u Komunikaciji komisije prema evropskom parlamentu i savetu, u svetlu impresivnog broja građana koji glasaju na evropskim izborima 2019. (više od 200 miliona), poruka je prilično jasna: Evropljani traže veće učešće i žele aktivniju ulogu u oblikovanju budućnosti Evropske unije. Dakle, CoFoE mora biti savršena prilika da se građanima omogući da budu deo njega, odnosno da, - drugim rečima, budu aktivno uključeni.

Do sada je dnevni red konferencije sve samo ne prazan, pa je stoga već prepun ključnih pitanja kao što su: borba protiv klimatskih promena, ekonomija koja radi za ljude, promocija vrednosti EU, socijalna pravičnost, jednakost i inkluzivnost, kao i institucionalna pitanja vezana za demokratski proces i uspostavljanje transnacionalnih lista za izbore.

Da bi se postigli održivi, efikasni i dugoročni ciljevi, izuzetno je važno uključivanje građana

It comes every time clearer that, in order to reach sustainable, effective and long-lasting  goals, having citizens involved is extremely important, and in this sense the Konvencija civilnog društva o budućnosti Evrope plays a fundamental role. As already mentioned in our previous news (ovdje), ALDA has been not only actively involved since the very beginning, but it has also been an unresting promoter and key actor in joining the Civil Society Convention. Hence, Civil Society Europe, in cooperation with pan-Europeans organisations and associations and ALDA among those, is “working towards regenerating the European project around the shared values of Equality, Solidarity, Inclusiveness and Democracy”,  aiming at making the above-mentioned Convention into “the civil society interlocutor for the EU institutions". Clearly, this happens at the right moment and it is perfectly responding to the overall intentions of the Commission to encourage a stronger partnership between European policy-makers and European civil society. 

Još jednom, ALDA je počastvovana što je deo ovog velikog trenutka promena, preduzimajući najbolje akcije za budućnost Evrope, pružajući joj dugotrajnu stručnost, a nadahnuta doprinosom Evropske komisije.


Celebrating INTERREG 30 years!

The just-ended year marked the 30th anniversary of the EU cooperation programme “Interreg”, after five programming periods, hundreds of projects implemented and changes in the life of over 170 million European Citizens. But what does it stand for? Well, the whole name would be “European Territorial Co-operation” but among Europeans, everyone calls it “Interreg” and is one of the fundamental instruments that the Union has in order to support cross-border cooperation for tackling common challenges, while working together to find common solutions.

Projects developed within “Interreg” are targeted to promote cooperation in different fields: from sustainable energy and environment to research, health and sport. Going a little bit further in details, “Interreg” has three main types of projects: cross border, transnational and interregional. It also represented one of the two goals of the EU Cohesion Policy for the programming period 2014-2020, and it aims to tackle three main goals for EU research and innovation policy, summarised as Open Innovation, Open Science and Open to the World in the next programming period.

Projects developed within “Interreg” are targeted to promote cooperation in different fields: from sustainable energy and environment to research, health and sport

To celebrate this important anniversary, “Interreg” has focused on three main topics neighbours, green and youth. Especially latter’s ideas have been collected in the Manifesto for Young People by Young People to Shape the European Cooperation Policy. This work illustrates perceptions as well as expectations that young people have when talking about European Territorial Cooperation.  

From a general perspective, young people express five main concerns and will:

 1. Equal opportunities to learn;
 2. fair access to decent employment opportunities;
 3. more digitally attractive access to information;
 4. serious actions on climate change implemented by Local Authorities 
 5. involvement in the decision making processes

Building up on these five key messages, Interreg strategies can be adapted, for example:

 1. Offering intercultural learning opportunities;
 2. Helping in spreading job opportunities across borders;
 3. Using more youth-oriented calls
 4. Prioritizing online meeting to physical ones so that to reduce CO2 emissions 
 5. Financing “people-to-people” projects

If you want to know more about it, check this news weekly! We are going to find out more about them step by step.

 

The just-ended year marked the 30th anniversary of the EU cooperation programme “Interreg”, after five programming periods, hundreds of projects implemented and changes in the life of over 170 million European Citizens. But what does it stand for? Well, the whole name would be “European Territorial Co-operation” but among Europeans, everyone calls it “Interreg” and is one of the fundamental instruments that the Union has in order to support cross-border cooperation for tackling common challenges, while working together to find common solutions.

Projects developed within “Interreg” are targeted to promote cooperation in different fields: from sustainable energy and environment to research, health and sport. Going a little bit further in details, “Interreg” has three main types of projects: cross border, transnational and interregional. It also represented one of the two goals of the EU Cohesion Policy for the programming period 2014-2020, and it aims to tackle three main goals for EU research and innovation policy, summarised as Open Innovation, Open Science and Open to the World in the next programming period.

Projects developed within “Interreg” are targeted to promote cooperation in different fields: from sustainable energy and environment to research, health and sport

To celebrate this important anniversary, “Interreg” has focused on three main topics neighbours, green and youth. Especially latter’s ideas have been collected in the Manifesto for Young People by Young People to Shape the European Cooperation Policy. This work illustrates perceptions as well as expectations that young people have when talking about European Territorial Cooperation.  

From a general perspective, young people express five main concerns and will:

 1. Equal opportunities to learn;
 2. fair access to decent employment opportunities;
 3. more digitally attractive access to information;
 4. serious actions on climate change implemented by Local Authorities 
 5. involvement in the decision making processes

Building up on these five key messages, Interreg strategies can be adapted, for example:

 1. Offering intercultural learning opportunities;
 2. Helping in spreading job opportunities across borders;
 3. Using more youth-oriented calls
 4. Prioritizing online meeting to physical ones so that to reduce CO2 emissions 
 5. Financing “people-to-people” projects

If you want to know more about it, check this news weekly! We are going to find out more about them step by step.

 


Mr. Ioseb Khakhaleishvili elected major of Kutaisi

Great news from Kutaisi “the city of roses”

We are delighted to hear that Mr. Ioseb Khakhaleishvili, who has been our delegate from LDA Georgia, has been elected as major of Kutaisi.

Last week ALDA, together with Governing Board Member Ms. Shorena Khukhua, met Mr. Khakhaleishvili to congratulate him on this great new position.

Sharing stories of success and reciprocity

ALDA has always had a great and long-lasting cooperation with the city of Kutaisi, and we are more than motivated and glad to keep on working together, while sharing stories of success and reciprocity.

We wish him best of luck and we are looking forward for future projects together.

If you are willing to know more about the promotion of local democracy in Georgia, please visit  LDA Gruzija

Great news from Kutaisi “the city of roses”

We are delighted to hear that Mr. Ioseb Khakhaleishvili, who has been our delegate from LDA Georgia, has been elected as major of Kutaisi.

Last week ALDA, together with Governing Board Member Ms. Shorena Khukhua, met Mr. Khakhaleishvili to congratulate him on this great new position.

Sharing stories of success and reciprocity

ALDA has always had a great and long-lasting cooperation with the city of Kutaisi, and we are more than motivated and glad to keep on working together, while sharing stories of success and reciprocity.

We wish him best of luck and we are looking forward for future projects together.

If you are willing to know more about the promotion of local democracy in Georgia, please visit  LDA Gruzija


ALDA i METRO-ADAPT projekti na festivalu "Priroda gradova"

From the 22nd to the 26. of February 2021, Metro Adapt joined Festivala Priroda gradova, a virtual festival that engaged 2300 people from 72 countries. 18 plenaries, 180 seed sessions and field trips engaged stakeholders from the whole globe into discussions on the future of our cities.

The Metro Adapt project joined the international event as one of the main co-organizers, proposing a wide variety of activities and sessions, disseminating the project results and generated knowledge and establishing linkages and synergies with stakeholders from all over the world. Participants were able to visit Metro Adapt exhibitor booth, where it was possible to consult the project outputs and information, interacting and learning with the project partners.

This has been our line-up within the Festival:

 • February 23rd at 10.15 CET Metro Adapt organized the first workshop
 • February 24th at 10.15 CET Metro Adapt organized a second session “Nature Based Solutions in urban areas: a virtual field trip in the Milan Metropolitan Area”.
 • February 24th at 15.20 CET, the conversation, during a Plenary session, “Participation, Local Democracy, and Sustainable Cities” između Antonelle Valmorbida,, ALDA’s Secretary General, and Mari Rove, President and CEO of the Canadian Urban Institute.
 • February 25th at 15.30 CET Metro Adapt organized a third session “Covenant of Mayors: The Sustainable Energy and Climate Action Plan in Metropolitan Areas”. Workshop released in Italian.
 • February 25th at 18.00 CET, the last Metro Adapt session “Science Communication through theatre and the arts: The example of Pale Blue Dot” a talk with Andrea Brunello, actor and Director.

All sessions have been very participative and with full engagement

All sessions have been very participative and with full engagement. The first workshop, “Nature Based Solutions as a mean to boost urban climate change adaptation” created a space of dialogue among the key stakeholders which could be potentially involved in the implementation of sustainable strategies to limit the impact of climate change. The workshop counted on the participation of Goncalo Canto Moniz, project coordinator of the Horizon 2020 URBINAT Project, who shared the project generated knowledge about nature-based solutions benefits and social, economic and environmental challenges.

On the following day, participants had the chance to travel 360° inside the Metro Adapt project using a google earth map, with a focus on the pilot interventions implemented in Masate and Solaro municipalities. On February 24. at 15.20 CET, ALDA-e’s Secretary General – Antonelle Valmorbida, – together with Mari Rove - predsednicom Kanadskog urbanog instituta, got virtually together in the session “Participation, Local Democracy and Sustainable Cities” during a Festival’s Plenary session to talk about the role of local communities as key actors for cities and urban areas’ sustainability. The following day, Metro Adapt organized a third session “Covenant of Mayors: The Sustainable Energy and Climate Action Plan in Metropolitan Areas”. The workshop was released in Italian and it was the occasion for a positive exchange of ideas and reflections between representatives of different metropolitan areas about the implementation of Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP).

The last Metro Adapt session “Science Communication through theatre and the arts: The example of Pale Blue Dot” took place on February 25.. The workshop was joined by Andrea Brunello actor and director from Arditodesio Theatre Company who talked about the Pale Blue Dot show, a production by the Jet Propulsion Theatre that aims at spreading the message about climate change through theatre and art. During the session, participants had the chance to interact with the director, asking questions about the show, reactions from the public and further projects of the company related to the connection of scientific data and theatre.

Thanks to everyone who joined us!

Read more on Participation, Local Democracy and Sustainable Cities event

rom the 22nd to the 26. of February 2021, Metro Adapt joined Festivala Priroda gradova, a virtual festival that engaged 2300 people from 72 countries. 18 plenaries, 180 seed sessions and field trips engaged stakeholders from the whole globe into discussions on the future of our cities.

The Metro Adapt project joined the international event as one of the main co-organizers, proposing a wide variety of activities and sessions, disseminating the project results and generated knowledge and establishing linkages and synergies with stakeholders from all over the world. Participants were able to visit Metro Adapt exhibitor booth, where it was possible to consult the project outputs and information, interacting and learning with the project partners.

This has been our line-up within the Festival:

 • February 23rd at 10.15 CET Metro Adapt organized the first workshop
 • February 24th at 10.15 CET Metro Adapt organized a second session “Nature Based Solutions in urban areas: a virtual field trip in the Milan Metropolitan Area”.
 • February 24th at 15.20 CET, the conversation, during a Plenary session, “Participation, Local Democracy, and Sustainable Cities” između Antonelle Valmorbida,, ALDA’s Secretary General, and Mari Rove, President and CEO of the Canadian Urban Institute.
 • February 25th at 15.30 CET Metro Adapt organized a third session “Covenant of Mayors: The Sustainable Energy and Climate Action Plan in Metropolitan Areas”. Workshop released in Italian.
 • February 25th at 18.00 CET, the last Metro Adapt session “Science Communication through theatre and the arts: The example of Pale Blue Dot” a talk with Andrea Brunello, actor and Director.

All sessions have been very participative and with full engagement

All sessions have been very participative and with full engagement. The first workshop, “Nature Based Solutions as a mean to boost urban climate change adaptation” created a space of dialogue among the key stakeholders which could be potentially involved in the implementation of sustainable strategies to limit the impact of climate change. The workshop counted on the participation of Goncalo Canto Moniz, project coordinator of the Horizon 2020 URBINAT Project, who shared the project generated knowledge about nature-based solutions benefits and social, economic and environmental challenges.

On the following day, participants had the chance to travel 360° inside the Metro Adapt project using a google earth map, with a focus on the pilot interventions implemented in Masate and Solaro municipalities. On February 24. at 15.20 CET, ALDA-e’s Secretary General – Antonelle Valmorbida, – together with Mari Rove - predsednicom Kanadskog urbanog instituta, got virtually together in the session “Participation, Local Democracy and Sustainable Cities” during a Festival’s Plenary session to talk about the role of local communities as key actors for cities and urban areas’ sustainability. The following day, Metro Adapt organized a third session “Covenant of Mayors: The Sustainable Energy and Climate Action Plan in Metropolitan Areas”. The workshop was released in Italian and it was the occasion for a positive exchange of ideas and reflections between representatives of different metropolitan areas about the implementation of Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP).

The last Metro Adapt session “Science Communication through theatre and the arts: The example of Pale Blue Dot” took place on February 25.. The workshop was joined by Andrea Brunello actor and director from Arditodesio Theatre Company who talked about the Pale Blue Dot show, a production by the Jet Propulsion Theatre that aims at spreading the message about climate change through theatre and art. During the session, participants had the chance to interact with the director, asking questions about the show, reactions from the public and further projects of the company related to the connection of scientific data and theatre.

Thanks to everyone who joined us!

Read more on Participation, Local Democracy and Sustainable Cities event


Intercultural dialogue and understanding in the Western Balkans

Intercultural dialogue is a powerful tool and it can be perceived as an instrument of prevention and conflict resolution. Besides, one may consider it as a process, through which communities, using history, the past and cultural heritage as key points, become able to get closer to each other.

Having that in mind, we have created this video to outline the importance of intercultural dialogue and mutual understanding for the development of the region.

It can be perceived as an instrument of prevention and conflict resolution

The video is intended to send a message as far as living together peacefully and constructively concerns without forgetting the multicultural world in which we are in. Finally it is also meant to develop a sense of community and belonging.

Watch the Video ovdje

The video is financially supported by the Central European Initiative (CEI) and the Program Normandy for Peace of the Region Normandy.

 

 

Intercultural dialogue is a powerful tool and it can be perceived as an instrument of prevention and conflict resolution. Besides, one may consider it as a process, through which communities, using history, the past and cultural heritage as key points, become able to get closer to each other.

Having that in mind, we have created this video to outline the importance of intercultural dialogue and mutual understanding for the development of the region.

It can be perceived as an instrument of prevention and conflict resolution

The video is intended to send a message as far as living together peacefully and constructively concerns without forgetting the multicultural world in which we are in. Finally it is also meant to develop a sense of community and belonging.

Watch the Video ovdje

The video is financially supported by the Central European Initiative (CEI) and the Program Normandy for Peace of the Region Normandy.


Tourist Package Co.Co. Tour Herceg Novi

Urban walking tour focusing on eco-museum/community museums

The House of Ivo Andric, the only Nobel Prize winner za Literature iz Yugoslavia, is now available for visitors through a guided tour. As partner in charge for promotional activities, Local Democracy Agency Montenegro established partnership with one of the most prominent touristic agencies in Herceg Novi – Trend Travel, specialised in organising thematic tours in Herceg Novi and surroundings.

Tours start from Andric’s house: there, visitor can appreciate the permanent exhibition about his life, while getting more information on the house itself thanks to the electronic totem. Besides, they can also find out other Points of Interest within the eco-museum/community museums. The latter represent the cultural/historical, natural and immaterial heritage.

The “magic atmosphere” of Herceg Novi still inspire its citizens

The “magic atmosphere” of Herceg Novi that attracted the famous writer and his wife, as well as artists and creative people such as: Zuko Dzumhur; Branko Copic; Mihailo Lalic; Petar Lubarda and Vojo Stanic, still inspires the citizens of Herceg Novi to create beautiful things for the community and for the visitors. Being surrounded by culture, architecture, colourful nature, sea and mountains spurs people in crafting artistic products, paintings and handcrafts while producing great pieces of literature; without forgetting the culinary and sporting side.

This package is available as a two-hours guided walking tour, and will be promoted via social networks and, considering the COVID-19 situation, one can find on-line tourist fairs. In the upcoming future, the service will be offered via touristic sub-agents’ network and online.

Urban walking tour focusing on eco-museum/community museums

The House of Ivo Andric, the only Nobel Prize winner za Literature iz Yugoslavia , is now available for visitors through a guided tour. As partner in charge for promotional activities, Local Democracy Agency Montenegro established partnership with one of the most prominent touristic agencies in Herceg Novi – Trend Travel, specialised in organising thematic tours in Herceg Novi and surroundings.

Tours start from Andric’s house: there, visitor can appreciate the permanent exhibition about his life, while getting more information on the house itself thanks to the electronic totem. Besides, they can also find out other Points of Interest within the eco-museum/community museums. The latter represent the cultural/historical, natural and immaterial heritage.

The “magic atmosphere” of Herceg Novi still inspire its citizens

The “magic atmosphere” of Herceg Novi that attracted the famous writer and his wife, as well as artists and creative people such as: Zuko Dzumhur; Branko Copic; Mihailo Lalic; Petar Lubarda and Vojo Stanic, still inspires the citizens of Herceg Novi to create beautiful things for the community and for the visitors. Being surrounded by culture, architecture, colourful nature, sea and mountains spurs people in crafting artistic products, paintings and handcrafts while producing great pieces of literature; without forgetting the culinary and sporting side.

This package is available as a two-hours guided walking tour, and will be promoted via social networks and, considering the COVID-19 situation, one can find on-line tourist fairs. In the upcoming future, the service will be offered via touristic sub-agents’ network and online.