Culture twinning: a strong network of towns to promote cultural tourism

Projekat Culture Twinning: Twinning Tourism Promoting Cultural Heritage, which started in 2018, is coming to an end with an upcoming last meeting online to close the project and sum up the results.

The project, funded by Europe for Citizens programme of the European Union, is led by the Municipality of Novo Mesto (Slovenia) in partnership with ALDA, the Development Centre of Novo Mesto (Slovenia) and the municipalities of Herceg Novi (Montenegro), Torun (Poland), Vilafranca de Penedés (Spain), Trnava (Slovakia), Langhenagen (Germany), Bühl (Germany), Bihać (Bosnia and Herzegovina).

The main objective of this two-year-long project was creation of a strong network of twinned towns to mutually promote cultural tourism and raise awareness among citizens on the importance of cultural heritage. This resulted in the creation of a network of towns that promote cultural heritage in a long-term perspective, and which developed opportunities for mutual understanding, intercultural learning, solidarity and social engagement.

The objective was successfully achieved!


Cultural heritage is more than historical monuments left behind from the past. it defines who we are as individuals, as communities, as regions.


Through project’s activities, partners had the opportunity to meet each other and present their respective towns and their cultural heritage and also to interact with local actors operating in the field.

All events implemented aimed at discovering the rich cultural heritage of each town of the network. In Italija an interactive guided tour for kids took place, in order to stress the importance of educating young generations on local cultural heritage, while in Herceg Novi the international conference “Strategic Tourism Development Based on the Valorization of Cultural Heritage” presented examples of good practice of proper valorisation of cultural heritage in European cities.

In Novo mesto a hackathon was organised where kids presented inspiring examples of good practice of innovative cultural tourism, as well as a visit to the 4th festival of Iron age living and cookery.

Another meeting was in the beautiful and historical city of Trnava, one of the oldest cities in Slovakia, where participants could enjoy the unique medieval atmosphere, culinary specialities and hospitality during the Traditional Trnava Market.

In Vilafranca  exchanged ideas about the methods for creating cultural knowledge, enhancing culture in society and fostering the weight of culture in promoting quality cultural tourism. The participants learnt about the culture of “castellers” through a wide range of activities related to their world.

The sixth and the last meeting of the project, which contributed to the involvement of citizens and awareness of cultural heritage in several European partner cities through education and lifelong learning, took place in Bihać. The urban pulse of the city with an extremely diverse and unique history of different cultures and religions enriches the offer on the river Una.

The event has officially concluded this joint adventure, but the established connections between partners will live on and create common stories backed with richness of natural and cultural heritage. The project has reached an incredible number of citizens, more than 460 direct participants in the events and more than 40.000 indirect participants through the project’s website, partners’ websites, press conferences, news and articles.

***

Why CUT – Culture Twinning Project? 

Cultural heritage consists of cultural and creative resources with a value for society that has been publicly recognised in order to preserve it for future generations. The rich and diverse cultural heritage of central Europe is one of the key attractions for tourists visiting the area. That is why local heritage has become an important economic factor. Efforts to preserve and utilise cultural heritage can help generate tour¬ism income in particular for remote regions, far from economic centres, rely on tourism-related services for employment. The sustainable use of cultural heritage is essential to ensure that central Europe will remain a popular destination to visit and to live in.
Through the exchange of good practice, experience and expertise of involved partners, we have increased involvement of citizens and raised awareness of the importance of Eu¬rope’s cultural heritage through different events and promotion. Through the activities of the project, we have strengthened the tolerance and mutual understanding between European citizens respecting and promoting cultural and linguistic diversity, while contributing to intercultural dialogue.

***

Korisni linkovi:


Tematske ankete za podizanje glasa organizacija civilnog društva o budućnosti Evrope

Dok je Konferencija o budućnosti Evrope (CoFoE) na svom vrhuncu, Konvencija civilnog društva o budućnosti Evrope neprekidno radi na podršci CoFoE kako bi se osiguralo potpuno i široko uključivanje organizacija civilnog društva u tako jedinstven i ključan proces.

Zaista, u utorak, 12. oktobra, održana je Plenarna sednica Konvencije civilnog društva o budućnosti Evrope. Nakon što su predstavnici institucija primili najnovije informacije, srž razgovora se fokusirala na metode davanja glasa organizacijama civilnog društva iz cele Evrope i slušanje njihovih težnji i zabrinutosti. Ovako ambiciozan cilj biće postignut, između ostalog, zahvaljujući širenju seta anketa koje je razradio svaki klaster kako bi se dobile tematske povratne informacije od organizacija civilnog društva.

Rezultati se ne čekaju. Nakon rada na istraživanju i konsultacijama, svaki od 5 tematskih klastera je izradio upitnik, kao vredan instrument za jačanje dijaloga sa glavnim zainteresovanim stranama, podstičući ove druge da razmotre percepcije i viziju evropskih građana.


Pozivamo sve predstavnike organizacija civilnog društva da se pridruže anketi popunjavanjem jednog ili više upitnika, u skladu sa vašom oblasti nadležnosti


Dakle, svaki klaster je napravio koherentan i reprezentativan dokument koji će biti dostavljen ključnim kreatorima politike kako bi se osiguralo da glas OCD bude uzet u obzir za razradu politika i planova.

U nastavku pronađite klastere i link do svake ankete:

 1. Životna sredina, kojom upravlja Green 10: cilj je suočavanje sa izazovima koje donose klimatske promene. Upitnik stiže uskoro.
 2. Socijalna Evropa, kojom predsedava SOLIDAR, ima za cilj da istakne buduće prioritete EU. Pridružite se anketi i popunite upitnik ovdje
 3. Evropska digitalna transformacija,, kojom predsedava ECAS, fokusira se na postavljanje standarda za tehnologiju i upravljanje podacima, takođe uzimajući u obzir da se ne izgubi suverenitet na ovu temu. Pronađite anketu ovdje
 4. Naš evropski život,kojim predsedavaju Volonteurope i CEV, fokusira se na prava, vrednosti, nove i neistražene izazove kao što su svemir i migracije. Pronađite njihov upitnik ovdje
 5. Demokratske osnove Unijei kako ojačati demokratske procese koji upravljaju Evropskom unijom – Da bi Evropa postala gradjanski projekat, kojim predsedavaju ALDA i ECOLISE, fokusira se na podsticanje angažovanja, uključivanja i učešća građana kako bi se garantovao visokokvalitativni društveni razvoj. Pridružite se anketi i popunite upitnik Engleski, francuski ili talijanski

***

O Konvenciji civilnog društva o budućnosti Evrope (#CSOCoFoE): uloga Konvencije je da radi kao most između organizacija civilnog društva i institucionalnog okvira Konferencije o budućnosti Evrope (CoFoE). Konvencija je počela sa radom u februaru 2021. godine i posvećena je ispitivanju demokratskog funkcionisanja Konferencije i obezbeđivanju stvarnog učešća građana i njihovih reprezentativnih udruženja u ovom procesu.

Okuplja preko 75 evropskih mreža i platformi, čime ponovo ujedinjuje milione građana iz cele Evrope. Njegovim radom upravlja upravni odbor i 5 tematskih klastera, koji odražavaju političke prioritete i stubove EU.

ALDA, prateći svoj poziv i misiju, ima aktivnu ulogu u Konvenciji, ne samo da učestvuje kao članica, već i kao deo upravnog odbora, kojeg predstavlja generalna sekretarka ALDA, Antonella Valmorbida. Štaviše, ALDA takođe jača klaster demokratije, stavljajući na raspolaganje svoju ekspertizu o demokratskim procesima, dobrom upravljanju i učešću građana.

Pročitajte više na veb stranici Konvencije o civilnom društvu


Edremit: potpisan sporazum za Agenciju Lokalne Demokratije

Grad Edremit bio je 15. oktobra 2021. godine domaćin svečanog otvaranja novoosnovane Agencije Lokalne Demokratije (ALD). Bartek Ostrowski - potpredsednik ALDA-e; Antonella Valmorbida - generalna sekretarka ALDA-e; i Giulia Sostero - koordinator ALDA-e za Bliski istok i Afriku (MEA), doputovali su u turski grad na ceremoniju otvaranja i zvanični početak rada, kao i na potpisivanje “Memoranduma o razumevanju” između sledećih partnera osnivača:

 

 • Općina Edremit i Gradska skupština Edremit (Turska);
 • ALDA – Evropska Asocijacija za Lokalnu Demokratiju;
 • Općina Budva (Crna Gora); 
 • Općina Lushnjë (Albanija) ;
 • Općina Ahmetbey (Turska)  
 • Predstavnici organizacija civlnog društva. 

Učesnici, okupljajući se i online i offline, bili su željni da budu prisutni u takvom istorijskom trenutku za razvoj demokratije. Stoga širi otelotvoruju pozitivan i efikasan eksperiment podrške demokratiji, angažovanjem lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u Evropi i šire. Dakle, kako je podsetio gradonačelnik Selman Hasan Arslan„otvaranje ALD u Edremitu pokazuje ono što radimo u okviru lokalne demokratije i učešća građana ispravno i da idemo pravim putem“.". 

Aktivnost ALDA-e u regionu MEA je solidna i plodna, o čemu svedoče i dva projekta koja se sada provode u Turskoj: projekat DEVOTE i TEAM 4TEAM, , koji se bave uključivanjem migranata i jačanjem civilnog društva. Iz šire perspektive, koristi od učešća građana; izgradnje kapaciteta i pristup sa više aktera, ALDA zajedno sa lokalnim partnerima i ALD-ovima igra stratešku ulogu u razvoju lokalne demokratije.


ALD Edremit “je znak nade u mračnim vremenima”


Tačnije, više od milion ljudi imalo je koristi od implementacije projekata u celom regionu MENA. Ipak, to nije moguće bez zajedničkih napora. Stoga, kako je naglasio Bartek Ostrowski, odnos mora biti zasnovan na reciprocitetu i dijalogu, kao „dvosmernom putu na obostranu korist “. Na osnovu vrednosti, kao što su opšte dobro i dobro upravljanje, Asocijacija je veoma posvećena da ima konkretan i opipljiv uticaj u lokalnim zajednicama; i stoga mi je veoma drago zbog ovog novog dostignuća.

Otvaranje ALD Edremit je „znak nade u mračnim vremenima“ – rekla je Antonella Valmorbida – naglašavajući suštinsku ulogu agencije kao „instrumenta mira, društvene kohezije“ koji jača dijalog između OCD i lokalnih vlasti, kao i među partnerima, građanima i cele zajednice. Što se tiče šire perspektive, ALD zapravo služe kao most između zemalja i Evropske unije, na osnovu programa koji je pre više od 20 godina uspostavio Savet Evrope.

Konkretno ALD Edremit, zahvaljujući participativnom pristupu u procesu donošenja odluka i multilateralnoj decentralizovanoj saradnji, radiće na razmeni informacija i osnaživanju drugih OCD; učešću i uključenost građana. Štaviše, kao što je ilustrovala Giulia Sostero, svoje akcije i aktivnosti će osmisliti u bavljenu sa nekoliko tema i pitanja, kao što su:

 • Kulturna baština i turizam;
 • Odnos između lokalnih vlasti i građana naglašavajući važnost odgovornosti; 
 • Migracije; 
 • Rodna ravnopravnost
 • Invaliditet

Otvaranje ove 16. ALD u Edremitu otvara put ka novim horizontima i daljim koracima u razvoju demokratije. Ceremonija je završena potpisivanjem Memoranduma o razumevanju, a poklopila se sa prijemom od strane Edremita Plakete časti koju dodeljuje Parlamentarna skupština Saveta Evrope.

ALDA je veoma srećna što je promovisala ovako veliko dostignuće i zahvaljujemo se opštini Edremit na hrabrosti i inicijativi, kao i svim ostalim partnerima koji veruju u ovu novu avanturu: putovanje je tek počelo!

 

***

Svečanu ceremoniju otvarnja pogledajte online na ovom linku


[Slika iz opštine Edremit i kolega iz ALDA]


Investigating further collaboration with Solidarité Laïque

Meeting with representatives from Solidarité Laïque took place on October 5th, together with Antonelle Valmorbida, – ALDA Secretary General; Abdelaziz Bouslah – Project Manager from ALDA Tunisia. Auray Aun, Director of alliances and networks at Solidarité Laïque; Ilyes Gaidi, Director Solidarité Laïque Méditerranée and Sirine Khedher, Project Manager at Solidarité Laïque Méditerranée.

Already collaborating within “Municivile -Municivil” project aiming at encouraging and supporting the construction of effective local democracy in Tunisia, the aim of the meeting was to present the projects of the two organisations while considering avenues of further collaboration in Tunisia and in the region.


Avenues of further collaboration in Tunisia and in the region together with Solidarité Laïque


Welcomed in the office of the organisation in Tunis, this fruitful meeting was a good moment to reflect on how to build further initiatives as far as capacity building, decentralisation and encouragement of citizens’ participation in Tunisia concern. 

With great pleasure ALDA met representatives from Solidarité Laïque and it looks forward to further initiatives to implement together.

***
Više o misiji u Tunisu:


In Tunisia to meet colleagues and local representatives

Tunisia welcomed ALDA Secretary General during one of her latest tours in October 2021. Thus, on October 8th, Antonella Valmorbida travelled to Kairouan, meeting Afaf Zaddem, Statutory Member of the Governing Board and Delegate of the Local Democracy Agency (ADL) in the city; together with Monua Alouini, Project Assistant, and Abdealaziz Bouslah, colleague and Project Manager from the Tunis office. With great enthusiasm and joy in seeing each other after a long time, the occasion served as a moment to reflect and analyse the achievements of the LDA and the future steps.

Similarly, ALDA Secretary General took time to talk and discuss with colleagues from the AUTREMENT project, while visiting the office, and sharing with Younes Aggoun, head of the mission, Kenza Yusfi, communication officer, and  Fatma Mnif, logistic and financial officer, on the implementation and progress of the project itself. Focusing on slow mobility in Tunisia, AUTREMENT project launched several initiatives in 2021, such as the bike parade, and this meeting was the perfect opportunity to discuss the project’s future events.


Together in developing democracy in Tunisia, in Europe and beyond


Yet, the day proceeded with lunch with the Municipality of Kairouan. Together with ALDA colleague Abdealaziz Bouslah, Antonelle Valmorbida, met Radhouen Bouden, President of the Municipal Council of Kairouan. Thus, the city not only is involved in ALDA projects, as the one mentioned before, but it also hosts one of the 16 LDAs. Therefore, it represents a key place in Tunisia, as also discussed among the three.

Last but not least, even though only for few hours, meeting old and new colleagues, representatives of the municipality and LDA gave to ALDA a new-found sense of community and belonging, together in developing democracy in Tunisia, in Europe and beyond

***
Više o misiji u Tunisu:


Vreme je da budete generativni! 50xcento trening za mlade lidere

Dana, 30. septembra, održan je kurs za mlade lidere50xcentou kući Associazione Caracol Olol Jackson u Vićenci, Italija.

Besplatni kurs je bio usmeren na mlade ljude koji su želeli da budu „pravi motor italijanskog razvoja“, koji su bili zainteresovani za rast zajednice u kojoj žive i koji su želeli da postanu aktivni protagonisti novog života društva stavljajući ljude na prvo mesto.

Glavni cilj kursa bio je da mladi lideri nauče osnovne vrednosti i veštine da budu istinski „generativni“ i da ne dozvole da sistem instant zadovoljstva i konzumerizma utiču na njihov nagon da promene svoju sredinu na bolje. Izgleda da imaju!


50xcento da bude pravi motor italijanskog razvoja


Više od 20 bistrih mladih ljudi okupilo se u Vićenci, od jutra do kasnog popodneva, da razmišljaju i rade na pitanjima i idejama koje je predložio koordinator Paolo Pezzanatrener iz Generatività.Učesnici su takođe imali priliku da podele obrok i uživaju u prelepim nastupima žive muzike i plesa, u savršenom skladu sa „50xcento“ duhom!

Tokom iskustva, mladi odrasli su radili zajedno na izgradnji kartonske strukture koja predstavlja kakav bi želeo da izgleda njihov grad, učeći jedni od drugih i ceneći činjenicu da svako ima jedinstvenu ličnu veštinu koju treba da podeli kako bi napravio nešto što bi svi bili ponosni.

Nakon celog dana provedenog zajedno, brinući i učeći jedni od drugih, učesnici su krenuli u obližnji park da slikaju i na društvenim mrežama podele plodove svog rada, kako bi unapredili obim promene koja, ako oni tako žele, mogu početi da postižu.

50Xcento je promovisan od ARC, the Research Centre of the Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan, i Alliance for Social Generativity, nacionalni projekat koji se stalno širi, nastao iz pokreta razvijenog unutar ARC-a, koji okuplja različite organizacije, posebno preduzeća, promovišući generativnu kulturu u zemlji. 50xcento je sponzorisan od strane Fondazione Cattolica


UNDEF

UNDEF, T4D i ALDA: ključni trening na temu „Osnaživanje mladih za izgradnju lokalne demokratije u Tunisu“

U petak 8. oktobra, nakon treninga u Sousse, Antonella Valmorbida, generalna sekretarka ALDA, učestvovala je na treningu sa „Tamkeen For Development“ (T4D), koji je uključen sa ALDA-om, a uz podršku Fonda za demokratiju Ujedinjenih nacija – UNDEF, , u implementaciji projekta „Osnaživanje mladih za izgradnju lokalne demokratije u Tunisu“.".

Posebno analizirajući kako mlade ljude osposobiti da budu stručnjaci i pomažu lokalnim samoupravama, uz implementaciju participativnih mehanizama, projekat je usmeren na nekoliko opština u Tunisu, kao što su: Béja; Ghardimaou Jendouba; Kairouan; Mahdia; Bardo; Ben Arous and Ezzahra.


UNDEF T4D i ALDA rade na osnaživanu mladih u Tunisu


Na specifičnim sesijama treninga, Chekib Besbes (Šef projekta T4D); Aysha Karafi, (trener); Abdelaziz Bouslah (ALDA Tunis) i Antonela Valmorbida (generalna sekretarka ALDA) bili su deo događaja, čije su glavne teme na dnevnom redu bile:

 • Koncepcija ideja;
 • Sastavljanje projekta;
 • Mobilizacija građana;
 • Tehnike zastupanja i 
 • Funkcionisanje lokalnih vlasti.

Učesnici su imali priliku da komuniciraju i da u prvom licu razumeju važne aspekte koje treba uzeti u obzir kada je u pitanju osnaživanje mladih. Dakle, sesije obuke igraju fundamentalnu ulogu u okviru projekta. Već početkom godine održan je niz radionica u Tabarka ana Hammamet..

Koristeći podršku UNDEF-a i radeći zajedno sa T4D, ALDA je u mogućnosti da konkretno napravi razliku na lokalnom nivou u nekoliko zajednica u Tunisu. Konačno, ova poseta je označila poslednju fazu misije generalnog sekretara ALDA u Tunisu.


***

Više o misiji u Tunisu:


City of Sousse: ALDA Secretary General delivered a training with the “Autrement” Project

Sousse, the lovely town on the Mediterranean coast, hosted a training session within theAutrement" Project. With great joy and happiness in meeting colleagues and friends, ALDA Secretary General – Antonelle Valmorbida, got to the city during a warm tunisian day, at the beginning of October 2021.

Targeting “Local and Participatory Democracy and Social Accountability”, Ms. Valmorbida delivered a valuable and interactive training session on October 7th, for the Municipality of Mahdia i Municipality of Kairouan. Several participants gathered at the conference room in Sousse, where the session was taking place. 

Round tables; a projector and a board were everything needed to start the training with enthusiasm! Gathered around tables, participants joined the morning session, tackling the key aspects and tools when it comes to implementing local democracy. Furthermore, the occasion offered time and space for   questions, dialogue and sharing on crucial issues related to the topic. 


Sousse, the lovely town on the Mediterranean coast, hosted a training session within the “Autrement” Project


In addition, the event was particularly dedicated to council members, technicians and administrators and members of civil society in the two municipalities mentioned above. Together with participants, colleagues from ALDA Tunisia and “Autrement” project took part in the session as well.

Overall, this event has to be understood within a greater context. Hence, Antonella Valmorbida had the occasion to have meetings, moments of sharing and exchange with other key players, committed, as well as ALDA, for the best of local communities in Tunisia. 

After more than a year, the training session in Sousse marked not only an important moment for the implementation of the project, but also an essential occasion to meet old and new staff members, delegates from the ADL and all the friends of ALDA in the amazing country of Tunisia.

***
Više o misiji u Tunisu:


Konrad Adenauer Stiftung

Dobro upravljanje u Tunisu, u saradni sa Fondacijom Konrad Adenauer Stiftung

Nakon uspešnog iskustva u Moldaviji i Ukrajini, projekat podrške dobroj lokalnoj upravi i lokalnim zainteresovanim stranama kroz participativnu demokratiju u Tunisu je priveden kraju.

Osnaživanje lokalnih vlasti i civilnog društva za donošenje rješenja s participativnom demokracijom je naziv projekta – podržanog od tuniskog ogranka Tunisian branch of the Fondacije Konrad Adenauer Stiftung koji je zvanično završen 6. oktobra, tokom završnog događaja održanog u saradnji sa opštinama Carthage i La Goulettekao projektnim partnerima.


“Osnaživanje lokalnih vlasti i civilnog društva za donošenje rešenja uz participativnu demokrtatiju” projekat podržan od tuniskog ogranka Fondacije Konrad Adenauer Stiftung zvanično je završio 6. oktobra


Ovakav završni sastanak imao je za cilj da predstavi, s jedne strane, rezultate teritorijalne dijagnoze koju je sprovelo civilno društvo Kartagine zahvaljujući kompetencijama stečenim tokom tri sesije obuke koje je sprovela ALDA.

S druge strane, završni događaj bio je okvir još jednog ključnog trenutka: potpisivanja Povelje o posvećenosti između Opštine Kartagina i kartaginjanskog civilnog društva. Ovo je značajan događaj jer će Povelja ojačati veze između opštine i civilnog društva, kao i angažovati potpisnike u dublju saradnju u okviru teritorijalne dijagnostike koja mora biti glavni predmet godišnjeg investicionog plana opštine.


***
Više o misiji u Tunisu:


"SMART" and the enhancement of small local museums

The Alpine territory is rich in small thematic museums that are often not included in tourist itineraries: the main objective of the Interreg Italy-Austria SMART project is precisely to preserve the heritage of the historical and cultural identities of local communities and to offer tourists new opportunities to discover and experience the Alpine area.

Here are the three pilot sites involved in the project:

 • the Textile Machinery Museum in the Municipality of Valdagno (Veneto)
 • the Val Resia Ecomuseum in the Municipality of Resia (Friuli Venezia Giulia)
 • the Ritzen Castle Museum in the Municipality of Saalfelden (Austria).

These will soon be joined by the Typewriter Museum, located in the Municipality of Parcines (Bolzano – Alto Adige) and will be integrated into the innovative museum circuit.

***

SMART – Small Museums Alliance Representing Territories project aims to increase the attractiveness and accessibility of small museums in 3 pilot sites in the Alpine area, through innovative instruments and the involvement of local communities. Visit the official website and discover more: www.smart-museums.eu/