Što je alda*

ALDA - Europsko udruženje za lokalnu demokraciju, francusko je registrirano udruženje posvećeno promicanju dobrog upravljanja i sudjelovanja građana na lokalnoj razini u Europskoj uniji i njezinu susjedstvu.

Što je alda*

ALDA - Europsko udruženje za lokalnu demokraciju, francusko je registrirano udruženje posvećeno promicanju dobrog upravljanja i sudjelovanja građana na lokalnoj razini u Europskoj uniji i njezinu susjedstvu.

ALDA je ključni dionik na polju lokalne demokracije, aktivnog građanstva i suradnje između lokalnih vlasti i civilnog društva u Europi i susjedstvu, uglavnom djelujući metodama sudjelovanja i decentraliziranom suradnjom.

Kao ključni element, ALDA podržava građane i skupine građana u njihovim inicijativama usmjerenim na poboljšanje njihovog lokalnog konteksta, izgradnju mostova s lokalnim vlastima kako bi se ova promjena ostvarila.

ALDA je osnovana 1999. godine na inicijativu Vijeća Europe za koordinaciju i potporu mreže lokalnih agencija za demokraciju (LDA), koje su samoodržive, lokalno registrirane nevladine organizacije koje djeluju kao promotori dobrog upravljanja i lokalne samouprave, s kojima ALDA surađuje u mnogim aktivnostima.

ALDA je organizacija utemeljena na članstvu koja danas okuplja više od 350 članova, uključujući lokalne vlasti, udruge lokalnih vlasti i organizacije civilnog društva, koje dolaze iz više od 45 zemalja proširene Europe.
ALDA se financira iz članarina, kao i iz europskih fondova
Komisija, Vijeće Europe i drugi javni i privatni donatori.

ALDA je ključni dionik na polju lokalne demokracije, aktivnog građanstva i suradnje između lokalnih vlasti i civilnog društva u Europi i susjedstvu, uglavnom djelujući metodama sudjelovanja i decentraliziranom suradnjom.

Kao ključni element, ALDA podržava građane i skupine građana u njihovim inicijativama usmjerenim na poboljšanje njihovog lokalnog konteksta, izgradnju mostova s lokalnim vlastima kako bi se ova promjena ostvarila.

ALDA je osnovana 1999. godine na inicijativu Vijeća Europe za koordinaciju i potporu mreže lokalnih agencija za demokraciju (LDA), koje su samoodržive, lokalno registrirane nevladine organizacije koje djeluju kao promotori dobrog upravljanja i lokalne samouprave, s kojima ALDA surađuje u mnogim aktivnostima.

ALDA je organizacija utemeljena na članstvu koja danas okuplja više od 350 članova, uključujući lokalne vlasti, udruge lokalnih vlasti i organizacije civilnog društva, koje dolaze iz više od 45 zemalja proširene Europe.
ALDA se financira iz članarina, kao i iz europskih fondova
Komisija, Vijeće Europe i drugi javni i privatni donatori.

1994

Uspostavljanje LDA-a

Vijeće Europe osnovalo je Agencije za lokalnu demokraciju na Balkanu kako bi podržale oporavak civilnog društva nakon sukoba.

1999

LDA, misija koja ističe

Nakon pet godina lokalnih akcija, LDA-i su trebali ostvariti svoju misiju i morali su biti zatvoreni.

2000

ALDA: potreba za više

Na inicijativu Vijeća Europe osnovano je Udruženje agencija lokalne demokracije ALDA za koordinaciju i potporu mreže LDA, kao „krovna organizacija“.

2020

ALDA i LDA: partneri u projektima

Danas se misija ALDA promijenila, zajedno sa svojim kraticama. Unatoč njihovoj suštinskoj vezi, ALDA - Europsko udruženje za lokalnu demokraciju - proširila je svoju svrhu. ALDA i LDA uspostavljene su i neovisne stvarnosti koje međusobno surađuju u mnogim projektima i aktivnostima.

1994

Uspostavljanje LDA-a

Vijeće Europe osnovalo je Agencije za lokalnu demokraciju na Balkanu kako bi podržale oporavak civilnog društva nakon sukoba.

1999

LDA, misija koja ističe

Nakon pet godina lokalnih akcija, LDA-i su trebali ostvariti svoju misiju i morali su biti zatvoreni.

2000

ALDA: potreba za više

Na inicijativu Vijeća Europe osnovano je Udruženje agencija lokalne demokracije ALDA za koordinaciju i potporu mreže LDA, kao „krovna organizacija“.

2020

ALDA i LDA: partneri u projektima

Danas se misija ALDA promijenila, zajedno sa svojim kraticama. Unatoč njihovoj suštinskoj vezi, ALDA - Europsko udruženje za lokalnu demokraciju - proširila je svoju svrhu. ALDA i LDA uspostavljene su i neovisne stvarnosti koje međusobno surađuju u mnogim projektima i aktivnostima.

ALDA, danas

ALDA je sada široka, konsolidirana mreža koja broji preko 350 članova iz 45 zemalja, 15 agencija za lokalnu demokraciju (LDA) i 3 operativna partnera (Ops)

ALDA djeluje u cijeloj proširenoj Europi, zahvaljujući svom osoblju od oko 35 ljudi koji rade iz 6 ureda, u Strasbourgu, Bruxellesu, Vicenzi, Skoplju, Kišinjevu i Tunisu.

ALDA je uglavnom aktivna na teritorijima Europske unije, na Balkanu, u Istočnom partnerstvu i na mediteranskom području.

2017. ALDA je pokrenula ALDA +, korporaciju u vlasništvu ALDA-e koja je posvećena pružanju obuka, ad hoc savjetovanja i specijaliziranih usluga na svim poljima na kojima ALDA djeluje više od 20 godina.
Zapravo, ALDA + predstavlja kapitalizaciju iskustva ALDA-e na poljima lokalne demokracije, participativnih procesa i upravljanja projektnim ciklusom.

Statut

ALDA, danas

ALDA je sada široka, konsolidirana mreža koja broji preko 350 članova iz 45 zemalja, 15 agencija za lokalnu demokraciju (LDA) i 3 operativna partnera (Ops)

ALDA djeluje u cijeloj proširenoj Europi, zahvaljujući svom osoblju od oko 35 ljudi koji rade iz 6 ureda, u Strasbourgu, Bruxellesu, Vicenzi, Skoplju, Kišinjevu i Tunisu.

ALDA je uglavnom aktivna na teritorijima Europske unije, na Balkanu, u Istočnom partnerstvu i na mediteranskom području.

2017. ALDA je pokrenula ALDA +, korporaciju u vlasništvu ALDA-e koja je posvećena pružanju obuka, ad hoc savjetovanja i specijaliziranih usluga na svim poljima na kojima ALDA djeluje više od 20 godina.
Zapravo, ALDA + predstavlja kapitalizaciju iskustva ALDA-e na poljima lokalne demokracije, participativnih procesa i upravljanja projektnim ciklusom.

Statut

Što radimo

U okviru promicanja dobrog upravljanja i sudjelovanja građana na lokalnoj razini, ALDA se usredotočuje na različite teme, kao što su europske integracije, decentralizacija, građanske inicijative i volontiranje, ljudska prava, socijalna uključenost i održivi razvoj.

ALDA vodi svoje aktivnosti kroz različite oblike djelovanja i kanale: - Koordinacija i podrška 15 agencija za lokalnu demokraciju i 3 operativna partnera - Provođenje vlastitih projekata u području dobrog upravljanja i sudjelovanja građana na lokalnoj razini - Podrška inicijativama lokalnih dionika putem pružanje stručnosti stečene znanjem i iskustvom ALDA-e u regijama u kojima rade ALDA i agencije za lokalnu demokraciju.

Strateški pogledi

Što radimo

U okviru promicanja dobrog upravljanja i sudjelovanja građana na lokalnoj razini, ALDA se usredotočuje na različite teme, kao što su europske integracije, decentralizacija, građanske inicijative i volontiranje, ljudska prava, socijalna uključenost i održivi razvoj.

ALDA vodi svoje aktivnosti kroz različite oblike djelovanja i kanale: - Koordinacija i podrška 15 agencija za lokalnu demokraciju i 3 operativna partnera - Provođenje vlastitih projekata u području dobrog upravljanja i sudjelovanja građana na lokalnoj razini - Podrška inicijativama lokalnih dionika putem pružanje stručnosti stečene znanjem i iskustvom ALDA-e u regijama u kojima rade ALDA i agencije za lokalnu demokraciju.

Strateški pogledi

Misija i vrijednosti

Model ALDA za izgradnju partnerstva: stanje umjetnosti za dobru lokalnu upravu i sudjelovanje građana

Kao svoj temeljni element, ALDA podržava građane i skupine građana u njihovim inicijativama usmjerenim na poboljšanje njihovog lokalnog konteksta, izgradnju mostova s lokalnim vlastima kako bi promjena postala stvarna. Svakodnevno s našim članovima i partnerima razvijamo projekte kojima podržavamo njihove aktivnosti za dobrobit cijele zajednice.

Dakle, mi smo stručnjaci u identificiranju svih mogućih sredstava koja omogućavaju naš rad - i rad naših članova, kao što su izvori financiranja, uspostavljanje partnerstava, ... U tom okviru radimo kroz participativni pristup i metodu multilateralne decentralizirane suradnje , uvijek usredotočujući se na snažna partnerstva između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva.

Povelja vrijednostiKodeks etike i ponašanjaPolitika zaštite djece

Misija i vrijednosti

Model ALDA za izgradnju partnerstva: stanje umjetnosti za dobru lokalnu upravu i sudjelovanje građana

Kao svoj temeljni element, ALDA podržava građane i skupine građana u njihovim inicijativama usmjerenim na poboljšanje njihovog lokalnog konteksta, izgradnju mostova s lokalnim vlastima kako bi promjena postala stvarna. Svakodnevno s našim članovima i partnerima razvijamo projekte kojima podržavamo njihove aktivnosti za dobrobit cijele zajednice.

Dakle, mi smo stručnjaci u identificiranju svih mogućih načina koji omogućavaju naš rad - i rad naših članova, kao što su izvori financiranja, uspostavljanje partnerstava, ... U tom okviru radimo kroz participativni pristup i metodu multilateralne decentralizirane suradnje, uvijek usredotočujući se na snažna partnerstva između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva.

Povelja vrijednostiKodeks etike i ponašanjaPolitika zaštite djece

Tamo gdje radimo

ALDA djeluje u većini Europske unije i u zemljama europskog susjedstva.

Aktivnosti u Europskoj uniji uglavnom su usmjerene na promicanje aktivnog građanstva i jačanje europskih vrijednosti i identiteta, dok se rad na zapadnom Balkanu i u europskom susjedstvu fokusira na dobro upravljanje, sudjelovanje građana, europske integracije i decentralizaciju.

Kao koordinator i podupiratelj mreže agencija za lokalnu demokraciju, prirodni fokus je na zapadnom Balkanu, gdje se nalazi većina njih.

Unatoč tome, zahvaljujući neprestanom radu našeg tima, ova mreža ne prestaje rasti i širiti se. Najnoviji LDA stvoren je u travnju 2019. u Tétouanu u Maroku, samo nekoliko godina nakon uspostave LDA u Kairouanu (Tunis), Cimișliji (Moldavija) i Mariupolu (Ukrajina). ALDA također vodi projekte i razvija partnerstva u drugim europskim susjednim zemljama, poput Bjelorusije i Turske, kao i započinje obećavajuću suradnju s ključnim dionicima u Sjevernoj Americi i Južnoj Africi.

Tamo gdje radimo

ALDA djeluje u većini Europske unije i u zemljama europskog susjedstva.

Aktivnosti u Europskoj uniji uglavnom su usmjerene na promicanje aktivnog građanstva i jačanje europskih vrijednosti i identiteta, dok se rad na zapadnom Balkanu i u europskom susjedstvu fokusira na dobro upravljanje, sudjelovanje građana, europske integracije i decentralizaciju.

Kao koordinator i podupiratelj mreže agencija za lokalnu demokraciju, prirodni fokus je na zapadnom Balkanu, gdje se nalazi većina njih.

Unatoč tome, zahvaljujući neprestanom radu našeg tima, ova mreža ne prestaje rasti i širiti se. Najnoviji LDA stvoren je u travnju 2019. u Tétouanu u Maroku, samo nekoliko godina nakon uspostave LDA u Kairouanu (Tunis), Cimișliji (Moldavija) i Mariupolu (Ukrajina). ALDA također vodi projekte i razvija partnerstva u drugim europskim susjednim zemljama, poput Bjelorusije i Turske, kao i započinje obećavajuću suradnju s ključnim dionicima u Sjevernoj Americi i Južnoj Africi.

Upravljanje

traži

Upravljanje

traži

Političke smjernice

Političke smjernice